Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Ύδρευση παραλιακής ζώνης Ηράκλεια έως Σωζόπολη» Εκτιμώμενης αξίας 12.200.000,00 Ευρώ CPV: 45231300-8

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ύδρευση παραλιακής ζώνης Ηράκλεια έως Σωζόπολη»

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η δομημένη περιοχή μεταξύ οικισμών Νέας Ηράκλειας και Σωζόπολης της Δ.Ε. Καλλικράτειας, του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων διανομής ύδατος σε όλη την παραλιακή ζώνη από Νέα Ηράκλεια μέχρι Σωζόπολη.

Η περιοχή μελέτης αποτελείται από τα εξής δύο τμήματα:

Το πρώτο τμήμα από Νέα Ηράκλεια μέχρι Νέα Καλλικράτεια. Η περιοχή αυτή εξυπηρετεί έκταση 4.080 στρεμμάτων. Η μεταφορά του νερού από τη δεξαμενή στην περιοχή αυτή γίνεται με υφιστάμενο αγωγό που κατασκευάστηκε στα πλαίσια άλλης εργολαβίας (Ανορύξεις – Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας). Η διανομή του νερού επιτυγχάνεται μέσω δώδεκα (12) κύριων βρόγχων. Σε κύρια σημεία των βρόγχων θα κατασκευαστούν φρεάτια σκυροδέματος στα οποία θα τοποθετηθούν δικλείδες για την διασύνδεση των αγωγών.

Το δεύτερο τμήμα από Νέα Καλλικράτεια μέχρι Σωζόπολη. Η περιοχή αυτή εξυπηρετεί έκταση 7.585 στρεμμάτων. Η μεταφορά του νερού από τη δεξαμενή και στην περιοχή αυτή γίνεται με υφιστάμενο αγωγό που κατασκευάστηκε στα πλαίσια άλλης εργολαβίας (Ανορύξεις – Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας). Η διανομή του νερού επιτυγχάνεται μέσω δεκαοκτώ (18) κύριων βρόγχων. Σε κύρια σημεία των βρόγχων θα κατασκευαστούν φρεάτια σκυροδέματος στα οποία θα τοποθετηθούν δικλείδες για την διασύνδεση των αγωγών.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 12.200.000,00 €.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/02/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Η τεχνική μελέτη αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr) και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμό: https://www.nea-propontida.gr/meleti-ydreysis-paraliakis-zonis-irakleias-eos/ στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nea-propontida.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 30/01/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03/02/2023.

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα τις διακήρυξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο