Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σημάντρων και Ν. Γωνιάς του Δήμου Ν. Προποντίδας

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σημάντρων και Ν. Γωνιάς του Δήμου Νέας Προποντίδας»

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο οικισμός Σημάντρων και διασταύρωση ρέματος Νέας Καλλικράτειας με υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό στη Ν. Γωνιά.

Το έργα αφορά στην κατασκευή των επιμέρους εργασιών για την αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση των οικισμών Σημάντρων και Ν. Γωνιάς του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Πιο συγκεκριμένα, και όσον αφορά τον οικισμό των Σημάντρων, αντικείμενο αποτέλεσε ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση όλων των απαραίτητων υδραυλικών έργων για την αποκατάσταση – ενίσχυση των υποδομών που αφορούν την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων σε θέσεις του οικισμού για την προστασία της ευρύτερης περιοχής από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα έργα αυτά αφορούν την κατασκευή τριών (3) κιβωτοειδών οχετών σε διασταυρώσεις οδών με το βασικό ρέμα που ρέει περιμετρικά του οικισμού στη βόρεια και ανατολική πλευρά του οικισμού καθώς και την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων με την κατασκευή πέντε (5) νέων κλάδων αγωγών και τάφρων για τη αποτελεσματικότερη συλλογή των όμβριων υδάτων.

Επιπρόσθετα και όσον αφορά τον οικισμό της Ν. Γωνιάς, σκοπός είναι η ομαλή διόδευση των ομβρίων υδάτων σε θέση δυτικά του οικισμού, όπου διασταυρώνεται το ρέμα Νέας Καλλικράτειας με υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό. Η οδός συνδέει τον οικισμό Νέας Γωνιάς με την παλαιά επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Θεσ/νίκης. Στην θέση αυτή προτείνεται νέο τεχνικό για την προστασία της οδού από πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και για την ομαλή καθοδήγηση των συσσωρευμένων απορροών του υδατορέματος στον τελικό τους αποδέκτη.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 4.838.709,68 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Η τεχνική μελέτη αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr) και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμό: https://www.nea-propontida.gr/erga-antiplimmyrikis-prostasias-oikismon-simantron-n/. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nea-propontida.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 20/02/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/02/2023.

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο