Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ληξιαρχείο

Δικαιολογητικά Ληξιαρχείου

Δήλωση Θανάτου

 1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο και συμπληρωμένο, το οποίο θα περιλαμβάνει αναγκαία και υποχρεωτικά το Α.Φ.Μ, το Α.Μ.Κ.Α., τον Ασφαλιστικό φορά του θανόντος καθώς και τον ακριβή τόπο, την ημερομηνία και την ώρα ενταφιασμού.
 2. Ταυτότητα του ατόμου που δηλώνει το θάνατο.
 3. Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.
 4. Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.
 5. Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).
 6. Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Μετά το πέρας του 24 ώρου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι «Ο θανών δεν ενταφιάστηκε έως την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο». Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .
 7. Σύμφωνα με την αριθ. 81/2016 απόφαση του Δ.Σ. για μη δημότες και μη κατοίκους το τέλος ταφής στα νεκροταφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας ορίζεται σε 1.000 ευρώ και για μη δημότες εφόσον βεβαιώνεται η μόνιμη κατοικία τους κατά την τελευταία πενταετία, μετά από απόφαση του τοπικού συμβουλίου, 500 ευρώ. Για όσους ήταν δημότες και μεταδημότευσαν, αλλά πρόκειται να ενταφιασθούν στο Δήμο μας το τέλος ταφής ορίζεται σε 500 ευρώ.

Δήλωση Διαζυγίου

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο Δικαστικής απόφασης
 2. Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα ή επίδοση απόφασης (θεωρημένο αντίγραφο)
 3. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου
 4. Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης (εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός)
  (Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται πρωτότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 850/76).
 5. Α.Φ.Μ.των συζύγων
 6. Α.Μ.Κ.Α. των συζύγων
 7. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 8. Δικαίωμα να δηλώσουν τη λύση του γάμου έχουν οι σύζυγοι, με την ταυτότητά τους, ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 9. Σε περίπτωση που η λύση του γάμου δηλωθεί στο ληξιαρχείο με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός(1) μηνός από τότε που έγινε αμετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου, επιβάλλεται με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρόστιμο αξίας 100€ . Σε περίπτωση που η λύση του γάμου δηλωθεί στο ληξιαρχείο με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών από τότε που έγινε αμετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου, επιβάλλεται με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρόστιμο αξίας 300€. Σε περίπτωση που η απόφαση του δικαστηρίου έγινε αμετάκλητη πριν την ημερομηνία 8/5/2013 (ημερομηνία ισχύος του Ν4144/2013), δεν επιβάλλονται τα ανωτέρω πρόστιμα αλλά επιβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου ή διπλοτύπου είσπραξης Δ.Ο.Υ. αξίας 18 €.

Δήλωση Γάμου
1. Η δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα ή δήμαρχο.
2. Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια του ζεύγους. (Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής)
3. Πιστοποιητικά γεννήσεως τελευταίου τριμήνου. (Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας επίσημα μεταφρασμένα)
4. Ο γάμος δηλώνεται από το ζεύγος ή τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
5. Α.Φ.Μ και Α.Μ.ΚΑ. των συζύγων. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης)
6. Ασφαλιστικός φορέας των συζύγων.
7. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την εκκλησία ή το δήμο.
8. Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 40 ημερών. Στους υπόχρεους προς δήλωση, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται, με απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρόστιμο 100€ μετά από ένα (1) μήνα έως τρεις (3) μήνες και 300€ μετά από τρεις (3) μήνες.

Ιερολόγηση Πολιτικού Γάμου
1. Δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος
2. Η δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα
3. Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια του ζεύγους. (Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής)
4. Ο θρησκευτικός γάμος δηλώνεται και στο Ληξιαρχείο του τόπου που τελέσθηκε, με σύνταξη πράξης έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης του πολιτικού γάμου

Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης
1. Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
2. Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
3. Ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
4. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
5. Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
6. Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).
7. Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Δήλωση Βάπτισης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

 1. Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα, υπογεγραμμένη από τον ιερέα του δύο γονείς και τον ανάδοχο.
 2. Ταυτότητα του ατόμου που κάνει τη δήλωση και δε περίπτωση πολίτη 3ης χώρας διαβατήριο και άδεια διαμονής.
  Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 3. Η βάπτιση δηλώνεται:
  α) στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή
  β) στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.
  Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.
  Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Δήλωση Ονόματος
Η Δήλωση Ονόματος γίνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στο τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία.

Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας.

 1. Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
 2. Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 1. Διαβατήρια και των δύο γονέων
 2. Άδειες διαμονής και των δύο γονέων

Σε περίπτωση δήλωσης από ένα γονέα εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

Δήλωση Γέννησης
1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου).
2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που μπορούν να δηλώσουν τη γέννηση.
3. Α.Φ.Μ των γονέων.
4. Α.Μ.Κ.Α. των γονέων.
5. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων
6. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των Γονέων
7. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων
8. Ασφαλιστικός φορέας των γονέων.
9. Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 10 ημερών. Στους υπόχρεους προς δήλωση, οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή, επιβάλλεται, με απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρόστιμο 100€ μετά από ένα (1) μήνα έως τρεις (3) μήνες και 300€ μετά από τρεις (3) μήνες.

Διόρθωση Ληξιαρχικής Πράξης
Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1.- Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:
• Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
• Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
• Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

2.- Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.
Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,
• Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων,
• Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π.
Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

3.- Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων
Ποια είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων εκδίδονται.
Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων, Συμφώνων Συμβίωσης, Εκθέσεων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων.

 • Από τα Ληξιαρχεία Καλλικράτειας, Μουδανιών και Τρίγλιας με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
 • Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
 • Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
 • Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
 • Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Συμφώνου Συμβίωσης.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου είναι:

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).
 • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες κατοίκους του Δήμου Νέας Προποντίδας
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες
Αρ. 1 παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982 και τα αρ. 1350 και 1505 του Ν.Δ. 1329/1983

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται για τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο στον οποίο είναι μόνιμος κάτοικος (εφόσον αποδεικνύεται) και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο Εξωτερικό
 2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών
 4. Για τους διαζευγμένους , ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
 5. Για τους χήρους, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 6. Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο μεταξύ τους, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης.
 7. Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο με τρίτο πρόσωπο, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης με καταχωρημένη τη λύση του.
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό παράβολο).
 10. Για τους κατοίκους Νέων Μουδανιών δημοσίευση αναγγελίας γάμου σε ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά Μουδανιών ή Νομού Χαλκιδικής και Νέας Καλλικράτειας δημοσίευση αγγελίας γάμου σε ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά Καλλικράτειας ή Νομού Χαλκιδικής και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσίας μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας των μελλονύμφων και ο τόπος τέλεσης .
 11. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1, πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., )
 12. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό εφορίας )
 13. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. (βεβαίωση ή φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας)

Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 (επτά) ημερολογιακές ημέρες

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για δημότες Νέας Προποντίδας κατοίκους εξωτερικού
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για δημότες που διαμένουν στο εξωτερικό.
Οι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, εκδίδουν άδεια πολιτικού γάμου από την πλησιέστερη Ελληνική Πρεσβεία ή Ελληνικό Προξενικό Γραφείο (άρθρο δεύτερο, Ν.4230/2014, ΦΕΚ 18Α’/2014).

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται για τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου. Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης
 3. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών
 4. Για τους διαζευγμένους, ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο
 5. Για τους χήρους, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 6. Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο μεταξύ τους, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης.
 7. Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο με τρίτο πρόσωπο, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης με καταχωρημένη τη λύση του.
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό παράβολο).
 10. Για τους κατοίκους Νέων Μουδανιών δημοσίευση αναγγελίας γάμου σε ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά Μουδανιών ή Νομού Χαλκιδικής και Νέας Καλλικράτειας δημοσίευση αγγελίας γάμου σε ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά Καλλικράτειας ή Νομού Χαλκιδικής και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσίας μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας των μελλονύμφων στο εξωτερικό και ο τόπος τέλεσης .
 11. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. εφόσον υπάρχει (εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.)
 12. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. εφόσον υπάρχει (βεβαίωση, φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας)

Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 (επτά) ημερολογιακές ημέρες

Έκδοση άδειας γάμου για αλλοδαπούς που είναι κάτοικοι Νέας Προποντίδας και παντρεύονται στην Ελλάδα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς που είναι κάτοικοι Ελλάδος και παντρεύονται στην Ελλάδα είναι:
1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία προξενική αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη)
2. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ
3. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο που να προκύπτει η οικογενειακή του κατάσταση
4. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου
5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο
6. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη
7. Για τους κατοίκους Νέων Μουδανιών δημοσίευση αναγγελίας γάμου σε ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά Μουδανιών ή Νομού Χαλκιδικής και Νέας Καλλικράτειας δημοσίευση αγγελίας γάμου σε ημερήσια εφημερίδα αποκλειστικά Καλλικράτειας ή Νομού Χαλκιδικής και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσίας μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας των μελλονύμφων και ο τόπος τέλεσης .
8. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1, πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., )
9. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό παράβολο).
10. Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.)
11. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών.
Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης «APOSTILLE» για τα κράτη που είναι στη συνθήκη Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το ελληνικό προξενείο στην χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων) που στεγάζεται στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.
Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από Έλληνα δικηγόρο ( με την σφραγίδα του δικηγορικού συλλόγου).

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού και θέλουν να τελέσουν πολιτικό γάμο στην Ελλάδα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού και παντρεύονται στην Ελλάδα είναι:
1. Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο (όπως παραπάνω)
2. Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου
3. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη
4. Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (βίζα ή ταυτότητα Ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία)
5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο
6. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη
7. Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
8.Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
9. Φορέας ασφάλισης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία να είναι μεταφρασμένα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα. Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δήλωση Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Θανάτου που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και αφορούν Έλληνες υπηκόους
1. Θεώρηση υπογραφής του ιερέα που υπέγραψε το πιστοποιητικό από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, οδός Γενναδίου 14 Αθήνα (Μονή Πετράκη) κοντά στο νοσοκομείο ευαγγελισμός, τηλ. 210-7238169) ή άλλη αρμόδια Εκκλησία (Καθολική, Ευαγγελική κ.τ.λ.)
2. Επίσημη μετάφραση των πιστ/κων της Εκκλησίας, Νοσοκομείου ή Δημάρχου που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση μπορεί να γίνει στην αλλοδαπή από το Ελληνικό Προξενείο και στην Ελλάδα: α) από το Υπουργείο Εξωτερικών, Βουκουρεστίου 3 Αθήνα, τηλ. 210-3628635, β) από δικηγόρο, γ) από διορισθέντα άμισθο διερμηνέα σε Πρωτοδικείο.
3. Εντολή για την σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων από τον Εισαγγελέα Πρωτ/κων Αθηνών, Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 209, 207.
4. Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης στο Ληξιαρχείο Αθηνών, οδος Μητροπόλεως 60, 5ος όροφος, με δήλωση των υπόχρεων προσώπων. Πληροφορίες τηλ. 210-3240344, 210-3240904.
5. Η δήλωση θανάτου γίνεται με ληξιαρχική πράξη ξένης αρχής (ξένο κείμενο και επίσημη μετάφραση) ή με ληξ/κή πράξη του αρμόδιου Ελληνικού Προξενείου. Δήλωση θανάτου με ιατρικό πιστοποιητικό γίνεται εντός προθεσμίας το αργότερο 30 ημερών με εμφάνιση προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον.

Δημοτική Ενότητα Μουδανιών
τηλ. 2373350235
mail: eleni.mpampe@nea-propontida.gr

Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας
τηλ. 2373350302, 2373350230
mail: maria.papalaga@nea-propontida.gr

Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
τηλ: 2373350012
mail.: efi.atmatzidou@nea-propontida.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο