Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Δημοτολόγιο

Υπηρεσίες Δημοτολογίου

Νέα Οικογενειακή Μερίδα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που εδρεύει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 στα Νέα Μουδανιά, τηλ. 2373350231, 23733 50235, 23733 50298, 23733 50230

Η μεταφορά δημότη σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

Α. Λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης
Οι γάμοι ή τα σύμφωνα συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών.
Σε περίπτωση που δημότης τέλεσε γάμο ή σύναψε σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο δηλώθηκε σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτολογίου.

Β. Λόγω διαζυγίου ή λύση συμφώνου συμβίωσης
Τα διαζύγια ή οι λύσεις συμφώνων συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών.
Σε περίπτωση που δημότης δήλωσε διαζύγιο ή λύση συμφώνου συμβίωσης σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτολογίου.

Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα από τον οποίο ασκείται η επιμέλεια. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η κατάθεση δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) με το οποίο οι γονείς ρυθμίζουν την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, ή δικαστική απόφαση ρύθμισης επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία μαζί με το πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου που θα αναφέρει ότι για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.

Σε περιπτώσεις που γάμοι λύνονται με συμβολαιογραφική πράξη όπως και τα σύμφωνα συμβίωσης, η ρύθμιση της επιμέλειας δεν έχει αναγνωριστική ισχύ στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006, που δεν τροποποιήθηκαν.

Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους του τμήματος Δημοτολογίου.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Μεταδημότευση
Για να μεταδημοτεύσει πολίτης στον Δήμο Νέας Προποντίδας μπορεί να προσέλθει και να εξυπηρετηθεί στο Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που εδρεύει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 στα Νέα Μουδανιά, τηλ. 2373350231, 2373350235, 2373350298, 2373350230 , καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, κατά περίπτωση, τα κατωτέρω:

Α. Μεταδημότευση λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ) ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών), με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του στο Δήμο μας και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στα όρια του Δήμου Νέας Προποντίδας, καθώς και την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).
Η ανωτέρω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή,
2. Αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται από τους αιτούντες τη μεταδημότευσή τους και αποδεικνύουν τη διετή συνεχή μόνιμη κατοικία στον Δήμο Νέας Προποντίδας, είναι:
α) Αντίγραφα εντύπων Ε1 φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών και αντίγραφο πρόσφατης απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο, κλπ), με την οποία επιβεβαιώνεται η πρόσφατη κατοικία του στο όνομα του αιτούντος.
Ή εναλλακτικά:
β) Τρεις αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο, κλπ) στο όνομα του αιτούντος και αντίγραφο πρόσφατου εντύπου Ε1 φορολογικής δήλωσης, όπως κατωτέρω:
i. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε προ διετίας,
ii. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε προ ενός έτους,
iii. Η πλέον πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.,
από τις οποίες να προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του αιτούντος εντός των ορίων του Δήμου.

Σε περίπτωση που ο αιτών την μεταδημότευση στο Δήμο είναι άγαμος και διαμένει την τελευταία διετία στην κύρια κατοικία των γονέων του και δεν εκδίδονται στο όνομά του τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, τότε είναι απαραίτητο να προσκομίσει, πέραν των υπό (α) ή (β) ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών και:
1. Αντίγραφα εντύπων Ε1 φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών των γονέων του, εκ των οποίων να προκύπτει ότι είναι προστατευόμενος ή φιλοξενούμενος.
2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι κατοικεί μαζί με τους γονείς του σε διεύθυνση εντός των ορίων του Δήμου.

Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ) του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενός εκ των συζύγων, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου.

Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ) του ενήλικου πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του/της πρώην συζύγου, λόγω λύσης γάμου, για να αποκτήσει τη δημοτικότητα που είχε πριν τον γάμο.

Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ) του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενήλικα, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις, μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από το Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που εδρεύει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 στα Νέα Μουδανιά, τηλ. 2373350231, 2373350235, 2373350298, 2373350230

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού

download-aithsh

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε Εισαγγελική παραγγελία, όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3.

– Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.
Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία τους αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους εξής λόγους:
α. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,
β. το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.
Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή

Όταν το παραπάνω πιστοποιητικό αιτηθεί μέσω του ΚΕΠ τότε εκδίδεται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση (το κείμενο της οποίας υποδεικνύεται από την υπηρεσία μας) είτε του ιδίου του ενδιαφερόμενου είτε των γονέων του και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

Σημείωση: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνονται και θεωρούνται:
• έγγραφα του Συλλόγου Πολυτέκνων που αφορούν στον Δήμο μας
• ειδικά έντυπα συντηρήσεως
ειδικά έντυπα των ξένων Αρχών τα οποία προσκομίζονται στην υπηρεσία μας από τους ενδιαφερόμενους δημότες.

Πιστοποιητικό γεννήσεως
Για πιστοποιητικά εγγραφής στο δημοτολόγιο, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί από το Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που εδρεύει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 στα Νέα Μουδανιά, τηλ. 2373350231, 2373350235, 2373350298, 2373350230 καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση.

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού

download-aithsh

Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τους γονείς του ή με τους ασκούντες την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Αίτηση των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα
2. Δύο (2) φωτογραφίες του ανηλίκου
3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986
Επίσης στο τμήμα που εκδίδονται πιστοποιητικά γέννησης γίνονται μεταφορές σε Μητρώα Αρρένων άλλων Δήμων και δίνονται πιστοποιητικά εντοπιότητας.

Ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή του πιστοποιητικού πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητά. Σε περίπτωση απώλειας της μπορεί να προσκομίσει είτε φωτοαντίγραφό της, είτε βεβαίωση απώλειας από την αστυνομία, ή διαβατήριο, ή δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο ή πάσο ή οποιοδήποτε έγγραφο με τη φωτογραφία του.
Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, την οποία έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ή Κ.Ε.Π, ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία (το ίδιο ισχύει και για γονείς που ζητούν πιστοποιητικά για τα παντρεμένα παιδιά τους).

Για πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων δικαίωμα παραλαβής του πιστοποιητικού έχουν οι γονείς και οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.
Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται μέσω Κ.Ε.Π τα παραλαμβάνει ο αιτών ή η αιτούσα εντός λίγων ημερών.
Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).
Σημείωση: Μετά την γέννηση ή την βάπτιση κάποιου παιδιού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία πρώτα στο Ληξιαρχείο.

Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων ή εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται από το Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που εδρεύει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 στα Νέα Μουδανιά, τηλ. 2373350231, 2373350235, 2373350298, 2373350230

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη μετά από το θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για την εφορία και τις τράπεζες. Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου διότι σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) έχουν καταργηθεί οι επικυρώσεις.

download-aithsh

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
– Έντυπη αίτηση. (ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ) Χορηγείται από την υπηρεσία μας. Για την συμπλήρωσή της είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του ενδιαφερομένου.
– Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δηλωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος.
– Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από μάρτυρες που είναι γνώστες της οικογενειακής κατάστασης του θανόντα. ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που άνδρας αποβιώσας, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας, αλλά είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Εκτός των πλησιεστέρων συυγγενών του θανόντος δικαίωμα αίτησης για την έκδοση ή την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν:

  • Κληρονόμος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής.
  • Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση των πελατών τους. (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ)
  • Άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερομένου με εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια δημοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο). Για τη σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης (αν χρειαστεί) από άλλο πρόσωπο απαιτείται ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

Εκλογικοί Κατάλογοι
Για αλλαγές, διορθώσεις ή μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που εδρεύει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 στα Νέα Μουδανιά, τηλ. 2373350231, 2373350235, 2373350298, 2373350230.

Αλλαγές διευθύνσεων δημοτών μας
Οι αλλαγές Διευθύνσεων Δημοτών μας γίνονται:
1. από το Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Νέας Προποντίδας,
2. από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και
3. από τις Δημοτικές Κοινότητες
Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και αποδεικτικό κατοικίας (Εκκαθαριστικό Εφορίας ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ)

Αλλαγές εκλογικών διαμερισμάτων δημοτών μας
Οι αλλαγές Εκλογικών Διαμερισμάτων των Δημοτών μας γίνονται:
1. από το Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Νέας Προποντίδας,
2. από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και
3. από τις Δημοτικές Κοινότητες
Ο πολίτης προσκομίζει μόνο την ταυτότητα του και συμπληρώνει μία αίτηση (PDF ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ) και σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης (PDF ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ) και αποδεικτικό κατοικίας (Εκκαθαριστικό Εφορίας ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ).

Εγγραφές Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
Οι εγγραφές γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ισχύουν μόνο για τις Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Νέας Προποντίδας και να προέρχονται από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την εγγραφή τους στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους οι Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο του τόπου διαμονής τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

Εγγραφές στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών
Οι εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους:
1. στο Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Νέας Προποντίδας.
2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.
Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.
Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατοικεί εντός των ορίων του Δήμου, στον οποίο θα υποβάλλει την αίτηση, δηλαδή, εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους ετεροδημοτών Δήμου Νέας Προποντίδας μπορούν να κάνουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Η εγγραφή στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύει επ’ αόριστον και παύει να ισχύει εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του.

download-aithsh

Διαγραφές από τους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών
Οι διαγραφές από τους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών, ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και μπορούν να γίνουν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους:
1. στο Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου Νέας Προποντίδας,
2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.
Επίσης, οι αιτήσεις διαγραφών γίνονται δεκτές από όλους του Δήμους της χώρας.
Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.
Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο.

download-aithsh

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που εδρεύει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 21 στα Νέα Μουδανιά, τηλ. 2373350231, 2373350235, 2373350298, 2373350230

Απαραίτητα δικαιολογητικά
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Φορολογική Δήλωση Ε1
• Απόδειξη ΔΕΗ της κατοικίας που αναφέρεται στη φορολογική δήλωση
• Σε περίπτωση φιλοξενίας φορολογική δήλωση Ε1 αυτού που σας φιλοξενεί
• Αίτηση απλή

download-aithsh

Μετάβαση στο περιεχόμενο