Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ορισμός Αντιδημάρχου με θητεία για το χρονικό διάστημα από 8/1/2024 έως 9/1/2025 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:

– Ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσικαρίδη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Καλλικράτειας
1. Διεύθυνση Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με την εξής διάρθρωση:
i. Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.
ii. Γραφείο σχεδιασμού εποπτείας και συντήρησης πρασίνου και κοιμητηρίων Δ.Ε. Καλλικράτειας (με έδρα τη Δ.Ε.Καλλικράτειας).
β) Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την εξής διάρθρωση:
i. Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων και Δεξαμενών Ύδρευσης και Άρδευσης.
ii. Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετεύσεων.
Επίσης τις εξής κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Καλλικράτειας
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, πιστοποιητικά, άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου (της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας).
 Υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου των εργαζομένων εργατοτεχνιτών στις υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης της Δ.Ε. Καλλικράτειας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο