Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ορισμός Αντιδημάρχου με θητεία για το χρονικό διάστημα από 8/1/2024 έως 9/1/2025 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:

– Ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χατζηαλέξης Δημήτριος του Ιωάννη και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Καλλικράτειας
1. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
β) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας (με έδρα τη Δ.Ε.Καλλικράτειας) με την εξής διάρθρωση:
i. Γραφείο Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
ii. Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
iii. Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
– Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Παραρτήματος Ωδείου Ν. Καλλικράτειας
– Υπεύθυνος για θέματα Αθλητισμού στη Δ.Ε. Καλλικράτειας
Επίσης τις εξής κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Καλλικράτειας
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π. βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, πιστοποιητικά, άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου (της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας).
 Υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου των εργαζομένων εργατοτεχνιτών στην υπηρεσία καθαριότητας της Δ.Ε. Καλλικράτειας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο