Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ορισμός Αντιδημάρχου με θητεία για το χρονικό διάστημα από 8/1/2024 έως 9/1/2025 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΤΡΙΓΛΙΑΣ:

– Ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καραπανταζής Ιωάννης του Γεωργίου και μεταβιβάζει σε αυτόν, τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Τρίγλιας.
1. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
γ) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας (με έδρα Δ.Ε.Τρίγλιας):
i. Γραφείο Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
ii. Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
iii. Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
2. Διεύθυνση Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με την εξής διάρθρωση:
i. Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.
ii. Γραφείο σχεδιασμού εποπτείας και συντήρησης πρασίνου, κοιμητηρίων και σφαγείων Δ.Ε. Τρίγλιας (με έδρα Δ.Ε. Τρίγλιας).
β) Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την εξής διάρθρωση:
i. Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων και Δεξαμενών Ύδρευσης και Άρδευσης.
ii. Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετεύσεων.
– Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Παραρτήματος Ωδείου Ν. Τρίγλιας
– Υπεύθυνος για θέματα Αθλητισμού στη Δ.Ε. Τρίγλιας
– Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου Τρίγλιας
Επίσης τις εξής κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Τρίγλιας:
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας, για την επίλυση των προβλημάτων τους
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας
 Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π, βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής, πιστοποιητικά, άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου (της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας).
 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου τα συμβόλαια με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Αναπληρωτής του για την ανωτέρω αρμοδιότητα ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Σαρόγλου Χαραλαμπος
 Υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου των εργαζομένων εργατοτεχνιτών στις υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης καθαριότητας της Δ.Ε. Τρίγλιας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο