Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οδοποιία Αγροτικής Οδού Πορταριάς – Αγιου Παντελεήμονα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ»

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η αγροτική οδός από Κοινότητα Πορταριάς έως Κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα.

Το παρόν έργο αφορά στην αναβάθμιση – βελτίωση – εκσυγχρονισμό της ήδη διανοιγμένης χωμάτινης αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 4.014,40m, που συνδέει τους οικισμούς Πορταριάς και Αγ. Παντελεήμονα, του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό σε όλο το μήκος της τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν (απαλοιφή εδαφικών εξάρσεων), ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών.

Eπιλέχθηκε για όλο το μήκος της οδού πλάτος 2,75m ανά κατεύθυνση και 0,25m έρεισμα.

Για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων προβλέπεται η διαμόρφωση χωμάτινων τάφρων εκατέρωθεν της οδού καθώς και η κατασκευή ενός τεχνικού (κιβωτοειδής οχετός) εκ οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων ΒxL=1,0×2,0m

Η τυπική διατομή της οδού θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις:

• Eξυγίανση σε στρώση πάχους 0,15m (κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρωμάτων, σταθερού ή μεταβλητού πάχους, από θραυστά υλικά λατομείου).

• Υπόβαση οδοστρωσίας σε στρώση πάχους 0,10m.

• Βάση οδοστρωσίας σε στρώση πάχους 0,10m.

Τα ασφαλτικά της οδού θα αποτελούνται από τις εξής στρώσεις:

• Ασφαλτική προεπάλειψη.

• Ασφαλτική στρώση βάσης μεταβλητού πάχους της τάξης των 0,03m.

• Ασφαλτική συγκολλητική στρώση.

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m.

Επιπλέον προβλέπεται και σήμανση της οδού, η οποία περιλαμβάνει κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες σταθερού περιεχομένου) καθώς και οριζόντια σήμανση (διαγραμμίσεις).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 786.129,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Η τεχνική μελέτη αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr) και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμό: https://www.nea-propontida.gr/meleti-odopoiias-portarias-ag-panteleimona/. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nea-propontida.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 21/11/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 25/11/2022.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία της διακήρυξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο