Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Τόπος εκτέλεσης είναι το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο καταλαμβάνει τμήμα περίπου 2.000 τ.μ. του οικοπέδου επιφάνειας 19.176,70τ.μ. που προκύπτει από την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρων Εκπαίδευσης 19.176,70τ.μ. – Πρόνοιας 2.519,05τ.μ. και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (ΦΕΚ 94ΑΑΠ/2009) στο αγροτεμάχιο 417 στην εκτός σχεδίου περιοχή της Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής Δήμου Ν. Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής.

Το αντικείμενο της διακήρυξης είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για την αποπεράτωση του 4ου Νηπιαγωγείου Καλλικράτειας, μετά την υπ’ αρ. …. έκπτωση του αναδόχου της αρχικής εργολαβίας. Το νηπιαγωγείο περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας, μία αίθουσα ανάπαυσης, έναν χώρο για τραπεζαρία και κουζίνα, ένα γραφείο νηπιαγωγών και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Στην νοτιοανατολική άκρη του περιβάλλοντος χώρου δημιουργείται ένα μικρών διαστάσεων θεατράκι με ένα κυκλικό λιθόστρωτο δάπεδο διαμέτρου 8μ. να οριοθετεί την σκηνή ενώ περιμετρικά διαμορφώνονται δύο ημικυκλικές λιθόκτιστες κερκίδες.

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου επικρατεί το πράσινο, που συμπληρώνεται με παιχνίδια παιδικής χαράς, μικρές ξύλινες πέργκολες, λιθόκτιστα παγκάκια και βρύσες.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 482.3600,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/6/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/6/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική μελέτη και ταχυδρομικά, εφόσον την ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, την δαπάνη αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής της. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 7/6/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10/6/2021.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Μετάβαση στο περιεχόμενο