Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «Έργα αποκατάστασης – ολοκλήρωσης – αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού των Ε.Ε.Λ. των Δ.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας»

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 2. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Έργα αποκατάστασης – ολοκλήρωσης – αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού των Ε.Ε.Λ. των Δ.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας»

 1. Εκτιμώμενης αξίας 13.100.000,00 Ευρώ

CPV: 45252127-4

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα αποκατάστασης – ολοκλήρωσης – αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού των Ε.Ε.Λ. των Δ.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας»

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Κοινότητα Ν. Μουδανιών και Κοινότητα Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, το έργο αφορά:

 • Την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ Ν. Μουδανιών, την κατασκευή νέου κεντρικού αντλιοστασίου, νέων αγωγών προσαγωγής και απαγωγής από και προς την ΕΕΛ καθώς και την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων.

 • Τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αντλιοστασίων τροφοδοσίας της ΕΕΛ Καλλικράτειας καθώς και την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του Η/Μ εξοπλισμού της ΕΕΛ Ν. Καλλικράτειας.

Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης – ολοκλήρωσης – αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού της ΕΕΛ Μουδανιών, αναφέρεται ότι για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης ΕΕΛ, θα χρειαστεί μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού να αντικατασταθεί, μέρος να αναβαθμιστεί και τέλος να τοποθετηθεί επιπρόσθετος εξοπλισμός.

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή νέου κεντρικού αντλιοστασίου, το οποίο θα διαθέτει:

 • Αντλητικά συγκροτήματα.

 • Σύστημα ανάδευσης.

 • Σύστημα τεμαχισμού στερεών.

 • Σύστημα εξαερισμού – απόσμησης.

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

 • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

 • Αντικεραυνική προστασία.

 • Γειώσεις.

 • Σύστημα ανύψωσης.

Ακόμη, από το νέο κεντρικό αντλιοστάσιο θα εκκινεί δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός από HDPE Φ315mm – 10ατμ που θα κατευθύνεται προς την ΕΕΛ. Σημειώνεται ότι από το ύψος των ΚΤΕΛ και μέχρι την ΕΕΛ υφίσταται διατομή Φ315mm, η οποία θα αξιοποιηθεί, με αποτέλεσμα από τη θέση αυτή και μέχρι την είσοδο στην ΕΕΛ να τοποθετηθεί μόνο ένας αγωγός Φ315mm.

Αντίστοιχα από την έξοδο της ΕΕΛ και μέχρι τη θάλασσα απαιτείται δίδυμος αγωγός PVC Φ315mm σειράς 41. επειδή από την έξοδο της ΕΕΛ και μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ υφίσταται PVC Φ315mm, θα τοποθετηθεί ένας αγωγός Φ315mm μέχρι τα ΚΤΕΛ και στη συνέχεια δίδυμος Φ315mm μέχρι τη θάλασσα.

Το συνολικό μήκος των απαιτούμενων αγωγών προσαγωγής – απαγωγής είναι της τάξεως των 5.700m.

Τέλος και για τη διασπορά των επεξεργασμένων στη θάλασσα, θα κατασκευαστεί υποθαλάσσιος αγωγός, μήκους 700m από πολυαιθυλένιο πίεσης 10ατμ. με διάμετρο d400mm. Για την σωστή λειτουργία του απαιτείται:

 • Φρεάτιο φόρτισης στην έξοδο της ΕΕΛ.

 • Φρεάτιο ελέγχου πριν την είσοδο στην θαλάσσια ζώνη.

 • Διαχυτήρα εγκάρσια στο πέρας του με ακροφύσια.

 • Φωτεινή σήμανση διαχυτήρα.

Επιπλέον και όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης – ολοκλήρωσης – αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού της ΕΕΛ Καλλικράτειας, προβλέπεται να γίνουν έργα εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων αντλιοστασίων τροφοδοσίας της ΕΕΛ καθώς και έργα αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού του Η/Μ εξοπλισμού της ΕΕΛ, ο οποίος εξαιτίας της παρέλευσης 20 ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΕΕΛ, χρήζει αντικατάστασης καθώς κάποια τμήματα υπολειτουργούν.


Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι
13.100.000,00 €.


Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.

Για τη διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης: Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στο Δημαρχείο Νέας Προποντίδας στα Ν. Μουδανιών (τόπος), στις 04/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. (ημερομηνία και ώρα)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Η τεχνική μελέτη αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr) και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμό: https://www.nea-propontida.gr/anartisi-tis-meletis-ergoy-erga-apokatastasis/. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nea-propontida.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 25/11/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 02/12/2022.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία της διακήρυξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο