Αποφάσεις Δ.Σ. έως 87/2011

Απόφαση Δημάρχου 6/2011

Απόφαση Δημάρχου 06-2011 Εξουσιοδότηση υπογραφής στους τακτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ν.Προποντίδας