Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Στερέωση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πορταριάς»

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Στερέωση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πορταριάς» (Αρ. Μελ.: 2/2019) από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Καρρά και τον Αντώνιο Σίδερη, εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο είναι προϋπολογισμού μελέτης 1.450.000,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».
«Ακόμη ένα έργο απαιτητικό, πολύπλοκο με πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αλλά συνάμα πολύ σημαντικό αρχίζει να υλοποιείται. Για την εκτέλεσή του ήταν απαραίτητη η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας. Ευχαριστώ θερμά τον Μητροπολίτη κ.κ. Νικόδημο για την εξαιρετική συνεργασία και στήριξη.
Η τοπική ιστορία μέσα από αυτό το έργο διατηρείται, το ίδιο και η ιστορική μνήμη. Κάθε επίσκεψη στον ναό θα μας θυμίζει τα δύσκολα χρόνια των προγόνων μας εκείνη την εποχή αλλά και την πίστη στον Θεό, που κράτησε ζωντανή και άσβεστη την επιθυμία για ελευθερία» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.
📌Οι προβλεπόμενες εργασίες στερέωσης του Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου αφορούν:
• Αρμολογήματα των λιθοδομών σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βάθος στις περιοχές που λείπει το κονίαμα ή είναι εμφανώς σαθρό.
• Έλεγχος των συνδέσεων των ξυλοδεσιών όπου αποκαλύπτονται και αποκατάσταση των φθαρμένων συνδέσεων με ανοξείδωτες λάμες.
• Τοποθέτηση πέτρινων κλειδιών συρραφής κατά μήκος των ρωγμών, κλείσιμο των ρωγμών με κονίαμα.
• Τοποθέτηση ανοξείδωτων ελκυστήρων σύνδεσης των τοίχων περιμετρικών
• Απομάκρυνση των μπάζων από την ανατολική πλευρά του μνημείου εξωτερικά σε βάθος 1.50m κάτω από την υφιστάμενη στάθμη.
• Διενέργεια ενεμάτων για τη στερέωση της λιθοδομής.
• Κατασκευή των πεδιλοδοκών υποθεμελίωσης των τοίχων με τμηματική εκσκαφή και σκυροδέτηση σε ζώνες μήκους 2,00m.
• Τμηματική κατασκευή συνδετήριων δοκών από σκυρόδεμα κάτω από τις κιονοστοιχίες, αφού προηγηθεί υποστύλωση και αποφόρτιση των κιόνων.
• Κατακορύφωση των τριών δυτικότερων στύλων της βόρειας κιονοστοιχίας και εξασφάλισή τους στη νέα θέση τους πάνω στη συνδετήρια δοκό.
• Εργασίες επισκευής της στέγης.
• Κατασκευή ξύλινης μονοκλινούς στέγης από καστανιά στην υφιστάμενη απόληξη του κωδωνοστασίου.
• Τοποθέτηση ξύλινων υποστυλωμάτων για τη στήριξη της στέγης στο γυναικωνίτη και το νάρθηκα.
• Εργασίες επισκευής δαπέδου γυναικωνίτη.
• Έλεγχο και ενίσχυση φερουσών δοκών σκάλας ανόδου στο γυναικωνίτη.
• Αντικατάσταση των σανίδων των σκαλοπατιών στην ξύλινη σκάλα που επιτρέπει την άνοδο στο γυναικωνίτη.
• Τοποθέτηση μεταλλικών κασών στα ανοίγματα των παραθύρων του νάρθηκα για την ενίσχυση των κιονίσκων μεταξύ των παραθύρων.
• Συντήρηση των κουφωμάτων, αντικατάσταση των σπασμένων τμημάτων τους με ξύλα ίδιας μορφής, τοποθέτηση υαλοπινάκων, κατασκευή νέων ίδιας μορφής με τα υπόλοιπα όπου δεν σώζονται.
• Συντήρηση και συμπλήρωση του δαπέδου του ναού με τσιμεντοπλακίδια ίδιου σχεδίου με τα υπάρχοντα.
• Αφαίρεση τσιμεντοκονίας από το δάπεδο του νάρθηκα και διάστρωση με Τσιμεντοπλακίδια, όπως αυτά του κυρίως ναού, όμως με απλοποιημένο σχέδιο.
• Εκπόνηση μελέτης συντήρησης της ξύλινης οροφής, καθώς και των ξυλόγλυπτων στοιχείων του ναού
• Επισκευή οροφής κυρίως ναού με κάρφωμα και συμπλήρωση των σανίδων που λείπουν.
• Τοποθέτηση των σωζόμενων παλαιών στασιδιών και συντήρηση – στερέωση και της ξύλινης βαθμίδας πάνω στην οποία βρίσκονται.
• Συντήρηση των ξυλόγλυπτων στοιχείων του ναού (τέμπλου, άμβωνα, επισκοπικού θρόνου, καθώς και των παλιών στασιδίων).
Για την εκτέλεση των εργασιών ενίσχυσης-αποκατάστασης των βλαβών του ιερού Ναού εκπονήθηκε ειδική μελέτη στερέωσης που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και απόφαση ορίστηκε ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν με φροντίδα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
📌 Λίγα λόγια για τον ναό:
Ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πορταριάς κτίστηκε το έτος 1813, είναι λιθόκτιστη τρίκλητη βασιλική χωρίς τρούλο, με πολύ καλή ακουστική και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα ναού της υστεροβυζαντινής περιόδου. Παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον, επειδή προηγείται της Ελληνικής επανάστασης και είναι από τους ελάχιστους ναούς της Χαλκιδικής που διασώθηκε από την καταστροφή που ακολούθησε της εξεγέρσεως του 1821.
Με την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/34860/821/1987 (ΦΕΚ Β’ 554/23-10-1987) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ο παλιός Ιερός Ναός της Πορταριάς χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αποτελεί προστατευόμενο μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο