Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Ανέγερση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Νέας Προποντίδας & Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)» Εκτιμώμενης αξίας 7.701.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) CPV: 45214230-1

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανέγερση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Νέας Προποντίδας & Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)».

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο που περιγράφεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα, που βρίσκεται στο υπ’ αριθμόν 480 οικόπεδο (από Διανομή 1939) εντός του οικισμού Πορταριάς του Δήμου Νέας Προποντίδας. Έχει έκταση 12.281,10m2 με πρόσβαση από δημοτική οδό.

Το έργο αφορά στην ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για την μεταστέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Ποτίδαιας (Δυναμικότητας 28 μαθητών) και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Νέας Προποντίδας (Δυναμικότητας 30 μαθητών) του Δήμου Νέας Προποντίδας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία και λειτουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς σχολικού συγκροτήματος με λειτουργικούς χώρους, προσβάσιμους σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Συνολικά χωροθετούνται 6 ανεξάρτητα κτίρια που συνδέονται μεταξύ τους με ποικίλους υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους διαμορφώνοντας τελικά ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Νέας Προποντίδας στεγάζεται στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου σε 2 κτίρια (κτίριο 3 και κτίριο 3-Β) ενώ στα δυτικά του διατάσσεται το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ν. Ποτίδαιας σε 4 κτίρια (κτίριο 1, κτίριο 1-Β, κτίριο 2 και κτίριο 4-5).

Στην βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου διατηρείται ο υφιστάμενος αγροτικός δρόμος και τμήμα του οικοπέδου παραχωρείται σε κοινή χρήση δημιουργώντας μια νέα πρόσβαση εκτός από τη θεσμοθετημένη δημοτική οδό στην νοτιοανατολική πλευρά. Το στενό τμήμα του οικοπέδου στην βόρεια πλευρά διαμορφώνεται σαν υπαίθριος χώρος στάθμευσης όπως προβλέπεται και στο ΓΠΣ καλύπτοντας τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος.

Η είσοδος στο σχολικό συγκρότημα επιτυγχάνεται από τον αγροτικό δρόμο σε κεντροβαρικό σημείο του οικοπέδου έτσι ώστε να εξυπηρετήσει και τα δύο σχολεία. Εκεί χωροθετείται ο χώρος του φύλακα, κοινός και για τα δύο σχολεία. Δευτερεύουσα είσοδος διαμορφώνεται από τον δημοτικό δρόμο που εξυπηρετεί περισσότερο το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ν. Ποτίδαιας. Επιπλέον το οικόπεδο θα περιφραχθεί και θα διαμορφωθούν προαύλειος χώρος καθώς και υπαίθρια γήπεδα.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 7.701.612,90 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/01/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/01/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Η τεχνική μελέτη αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr) και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμό: https://www.nea-propontida.gr/anartisi-tis-meletis-ergoy-anegersi-eniaioy/. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nea-propontida.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 15/01/2024 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19/01/2024.

Για να κατεβάσετε τα αρχελια της διακήρυξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο