Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Αγωγός μεταφοράς νερού από φράγμα Πορταριάς σε υφιστάμενη δεξαμενή άρδευσης» Εκτιμώμενης αξίας 778.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) CPV: 45232121-6

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «Αγωγός μεταφοράς νερού από φράγμα Πορταριάς σε υφιστάμενη δεξαμενή άρδευσης»

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Κοινότητα Πορταριάς, Δ.Ε. Μουδανιών, Δήμος Νέας Προποντίδας.

 

Το έργο αφορά στην ενίσχυση – αναβάθμιση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της Κοινότητας Πορταριάς, για την κάλυψη των αρδευτικών του αναγκών, κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους.

 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου με την κατασκευή ενός αντλιοστασίου, πλησίον του υφιστάμενου φράγματος Πορταριάς καθώς και καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς αρδευτικού ύδατος από το φράγμα Πορταριάς, το οποίο βρίσκεται βόρεια του ομώνυμου οικισμού, στην υφιστάμενη δεξαμενή, που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού (θέση Βατσινιά). Ο αγωγός μεταφοράς έχει μήκος 2.374m.

 

Ο ετήσιος όγκος νερού του φράγματος που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου είναι της τάξης των 200.000 – 250.000m3.

 

Στόχος του έργου αποτελεί η ενίσχυση – αναβάθμιση της άρδευσης 3.500 στρεμμάτων καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής (2.500 στρέμματα ελαιόδεντρων και 1.000 στρέμματα βερίκοκων).

 

Επιπλέον προβλέπεται η αντικατάσταση του αρχικού τμήματος του υφιστάμενου αγωγού άρδευσης από τη δεξαμενή (θέση Βατσινιά) προς την αρδευόμενη έκταση, με νέο αγωγό διαμέτρου Φ200mm και συνολικού μήκους 400m.

 

Ακόμη και για τη μέτρηση αφενός της παροχής ύδατος που μεταφέρεται από το προτεινόμενο αντλιοστάσιο στην υφιστάμενη δεξαμενή και αφετέρου από την υφιστάμενη δεξαμενή προς το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης προβλέπεται η τοποθέτηση δύο (2) μετρητών παροχής μηχανικού τύπου (υδρομετρητών).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 778.225,81 πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00′ π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00′ π.μ.

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης,  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Η τεχνική μελέτη αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr) και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμό: https://www.nea-propontida.gr/anartisi-tis-meletis-ergoy-agogos-metaforas/. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τη Δευτέρα 19/06/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 23/06/2023.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο