Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Τ.Κ. Αγ. Μάμα» Εκτιμώμενης αξίας 3.920.000,00 Ευρώ CPV: 45232420-2

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Τ.Κ. Αγ. Μάμα»

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο οικισμός Αγ. Μάμα Δήμου Νέας Προποντίδας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Κοινότητα του Αγ. Μάμαντος, για τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων του ομώνυμου οικισμού έως τη νέα ΕΕΛ για επεξεργασία.

Ειδικότερα τα λύματα του οικισμού του Αγ. Μάμαντος συλλέγονται μέσω εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων ελεύθερης ροής, από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, διαμέτρου Φ200 και συνολικού μήκους 11.000m στο τελικό φρεάτιο, απ’ όπου μεταφέρονται με Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (Κ.Α.Α.), διαμέτρου Φ250mm και μήκους 1.000m, έως το φρεάτιο εισόδου της νέας ΕΕΛ.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και οι ιδιωτικές συνδέσεις. Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν 650 ιδιωτικές συνδέσεις μέσω αγωγού Φ160mm.

Τα φρεάτια του δικτύου είναι προκατασκευασμένα από συνθετικά υλικά κυκλικής μορφής με εσωτερική διάμετρο 1,00m, ενώ τα πλαίσια και τα καλύμματα των φρεατίων είναι από ελατό χυτοσίδηρο.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 3.920.000,00 €.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/02/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Η τεχνική μελέτη αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr) και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμό: https://www.nea-propontida.gr/meleti-esoterikoi-diktyoy-ag-mama-2014/. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nea-propontida.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 23/01/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 27/01/2023.

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα τις διακήρυξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο