Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ν. Προποντίδας

ΠΡΑΞΗ: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ν. Προποντίδας

Τίτλος πράξης:

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ν. Προποντίδας

Κύριος του έργου:

Δήμος Νέας Προποντίδας

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας:

Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας

Τίτλος Πρόσκλησης:

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Απόφαση ένταξης:

60255/30-10-2018 (ΑΔΑ: Ψ94Ν465ΧΘ7-ΝΝΑ)

Ποσό χρηματοδότησης:

868.000,00 €

Χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Υποέργα πράξης:

1. Κύριο Υποέργο 1:

Οδοποιία αγροτικής οδού από Ε.Ο. Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας έως Τ.Κ. Πορταριάς

2. Κύριο Υποέργο 2:

Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Ζωγράφου έως Τ.Κ. Πορταριάς

3. Κύριο Υποέργο 3:

Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος

4. Κύριο Υποέργο 4:

Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας

Προϋπολογισμός Μελέτης Κύριου Υποέργου 1:

1.000.000,00 €

Προϋπολογισμός Μελέτης Κύριου Υποέργου 2:

516.000,00 €

Προϋπολογισμός Μελέτης Κύριου Υποέργου 3:

1.661.550,00 €

Προϋπολογισμός Μελέτης Κύριου Υποέργου 4:

1.070.000,00 €

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά την ασφαλτόστρωση για τη βελτίωση της βατότητας τεσσάρων (4) αγροτικών δρόμων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Η χάραξη ακολουθεί τις υφιστάμενες οδούς σε όλο το μήκος τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς όπου είναι δυνατόν απαλοιφή εδαφικών εξάρσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας, να μην καταστούν πουθενά αναγκαίες απαλλοτριώσεις των παρακείμενων ιδιοκτησιών και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών.

Η τυπική διατομή η οποία εφαρμόζεται – ώστε να πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις – προσομοιάζει τη διατομή ζ2 των ΟΜΟΕ. Η ταχύτητα μελέτης είναι 50Km/h και το όριο ταχύτητας κυμαίνεται από 20Km/h έως 50Km/h ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνουν οι οριζοντιογραφικές και μηκοτομηκές καμπύλες της οδού. Επίσης επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης σε όλο το μήκος της οδού.

Καθώς οι οδοί θα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διέλευση οχημάτων αλλά και μηχανημάτων – τα οποία θεωρούνται βαρέα οχήματα – προτείνεται η διαμόρφωση της σκάφης των οδών σε όλο το μήκος και κατόπιν εφαρμογή των στρώσεων οδοστρωσίας που παρατίθενται παρακάτω, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος και να αποφευχθούν περαιτέρω αστοχίες. Υπογραμμίζεται ότι λόγω των παραπάνω πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την επίτευξη του απαιτητού βαθμού συμπύκνωσης. Η οδοστρωσία θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις:

  • Υπόβαση οδοστρωσίας σε μεταβλητή στρώση μέσου πάχους 0,20m.

  • Βάση οδοστρωσίας σε μία (1) στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10m.

Τα ασφαλτικά τη οδού θα αποτελούνται από τις εξής στρώσεις:

  • Ασφαλτική προεπάλειψη.

  • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m.

Επιπλέον προβλέπεται η σήμανση των οδών, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

  • Κατακόρυφη Σήμανση (πινακίδες σταθερού περιεχομένου).

  • Οριζόντια Σήμανση (διαγραμμίσεις).

Παρακάτω ακολουθεί εκτενέστερη περιγραφή ανά κύριο υποέργο:

Κύριο Υποέργο 1: Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Ζωγράφου έως Τ.Κ. Πορταριάς

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό – βελτίωση της διανοιγμένης χωμάτινης οδού που συνδέει τους οικισμούς Ζωγράφου Πορταριάς. Το συνολικό μήκος της υπό εκσυγχρονισμό οδού είναι 2.401,27m. Η οδός σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην κατηγορία AV (αγροτική οδός) και εξυπηρετεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Για όλο το μήκος της οδού, επιλέχθηκε πλάτος 2,75m ανά κατεύθυνση.

Κύριο Υποέργο 2: Οδοποιία αγροτικών οδών Τ.Κ. Λακκώματος

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό – βελτίωση των διανοιγμένων χωμάτινων οδών της Τ.Κ. Λακκώματος (Συνολικό μήκος: 7.338,67m). Οι οδοί σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην κατηγορία AV (αγροτική οδός) και εξυπηρετούν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Κύριο Υποέργο 3: Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Σωζόπολης έως Δ.Κ. Τρίγλιας

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό – βελτίωση της διανοιγμένης χωμάτινης οδού που συνδέει τους οικισμούς Σωζόπολης – Ν. Τρίγλιας. Το συνολικό μήκος της υπό εκσυγχρονισμό οδού είναι 5.118,38m. Η οδός σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην κατηγορία AV (αγροτική οδός) και εξυπηρετεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Για όλο το μήκος της οδού, επιλέχθηκε πλάτος 2,75m ανά κατεύθυνση.

Κύριο Υποέργο 4: Οδοποιία αγροτικής οδού από Ε.Ο. Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας έως Τ.Κ. Πορταριάς

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό – βελτίωση της διανοιγμένης χωμάτινης οδού που συνδέει τον οικισμό της Πορταριάς με την Ε.Ο. Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας (πλησίον κόμβου Αγ. Μάμα). Το συνολικό μήκος της υπό εκσυγχρονισμό οδού είναι 3.467,90m. Η οδός σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην κατηγορία AV (αγροτική οδός) και εξυπηρετεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Για όλο το μήκος της οδού, επιλέχθηκε πλάτος 2,75m ανά κατεύθυνση.

Ανάδοχος κατασκευής Κύριου Υποέργου 1:

ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

Ανάδοχος κατασκευής Κύριου Υποέργου 2:

ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

Ανάδοχος κατασκευής Κύριου Υποέργου 3:

ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

Ανάδοχος κατασκευής Κύριου Υποέργου 4:

ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο