Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΑΞΗ: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

* Σημείωση: Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία των Υποέργων στα οποία Φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας είναι ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Τίτλος πράξης:

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κύριος του έργου:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Φορέας υλοποίησης – Συνδικαιούχος ως προς τα Υποέργα που θα κατασκευαστούν στην εδαφική αρμοδιότητα του Δήμου Νέας Προποντίδας:

Δήμος Νέας Προποντίδας

(Κύριο Υποέργο 5 & Συνοδό Υποέργο 6)

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας:

Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές

Τίτλος Πρόσκλησης:

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Απόφαση ένταξης:

18254/30-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΕΕ46ΜΤΛ6-86Κ)

Ποσό χρηματοδότησης:

12.400.000,00 €

Χρηματοδότηση:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Υποέργα της πράξης που αφορούν το Δήμο Νέας Προποντίδας:

5. Κύριο Υποέργο 5:

Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας

6. Συνοδό Υποέργο 6:

Παροχή υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου “Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας”

Προϋπολογισμός Μελέτης Κύριου Υποέργου 5:

12.238.800,00 €

Προϋπολογισμός Μελέτης Συνοδού Υποέργου 6:

60.000,00 €

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου των υποέργων που αφορούν το Δήμο Νέας Προποντίδας:

Κύριο Υποέργο 5: «Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας»

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των απαραίτητων υδραυλικών έργων για την αποκατάσταση – ενίσχυση των υποδομών που αφορούν στην αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων σε είκοσι τέσσερις (24) θέσεις της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας με απώτερο σκοπό την προστασία των παρακείμενων οδών και εν γένει των παραρεμάτιων περιοχών από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν συχνά τις εν λόγω περιοχές.

Στις παραπάνω θέσεις προτείνονται κατάλληλα τεχνικά έργα για την προστασία της εκάστοτε οδού από τα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και για την ομαλή συγκέντρωση και απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορροών των υδατορευμάτων στον τελικό τους αποδέκτη, εν προκειμένω τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Θερμαϊκού. Για καθένα από τα προτεινόμενα τεχνικά έργα εξετάζεται τμήμα του εκάστοτε υδατορέματος τόσο ανάντη όσο και κατάντη της θέσης του κάθε τεχνικού, ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική ένταξή του επί της υφιστάμενης διατομής του ρέματος αλλά και η επαρκής λειτουργία του σε σχέση με τα αναπτυσσόμενα επί του ρέματος υδραυλικά μεγέθη.

Συνοδό Υποέργο 6: «Παροχή υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου “Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας”»

Βασικό αντικείμενο του συγκεκριμένου υποέργου είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου “Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας” σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της σύμβασης των βασικών μελετητών είναι η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου “Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας”, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει και την οποία θα κληθεί ο Ανάδοχος του έργου να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 144 του Ν. 4412/2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο