Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας»

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα βελτίωσης υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας»

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Αλιευτικό καταφύγιο του οικισμού της Ν. Καλλικράτειας, του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Το έργο αφορά:

1. Τη σταθεροποίηση του παραλιακού πρανούς του οικισμού της Νέας Καλλικράτειας, που επεκτείνεται από τη διατομή 33 στη Χ.Θ. 0+160 (περί του ορίου του υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης) έως μεταξύ των διατομή 93 (Χ.Θ. 0+478,13) και 94 (Χ.Θ 0+483,3). Το υπόλοιπο τμήμα του πρανούς παραμένει ως έχει, με δεδομένη την ικανοποιητική ευστάθεια αυτού. Ειδικότερα, τα προτεινόμενα έργα σταθεροποίησης συνίστανται:

Στην ενίσχυση της ευστάθειας του πρανούς με την κατασκευή μόνιμων ηλώσεων εδάφους, διαμέτρου χαλύβδινης ράβδου οπλισμού Φ32mm/S500s, πλήρως γαλβανισμένης.

Στην επένδυση του μετώπου του πρανούς με εύκαμπτο τύπο επένδυσης από πλήρως αγκυρούμενο συρματόπλεγμα και τρισδιάστατο αντιδιαβρωτικό γεώπλεγμα υψηλής αντοχής.

Για την προστασία έναντι διάβρωσης αλλά και για την περαιτέρω ενίσχυση του μετώπου προτείνεται η τοποθέτηση του μεταλλικού πλέγματος να συνδυαστεί με υδροσπορά.

2. Την κατασκευή των αναγκαίων έργων οδοποιίας για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής κίνηση οχημάτων και πεζών/ εργαζομένων/ επισκεπτών εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου Ν. Καλλικράτειας και σε χώρο αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 2.362.903,23€.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016..

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ..

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nea-propontida.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 14/03/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/03/2022.

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα της διακήρυξης πατήστε εδώ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο