Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας και Παράρτημά της για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (περίοδος 2018-2019)", που αφορά την στελέχωση των Δομών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς.*

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων: Από Τρίτη 8 Ιανουαρίου έως και Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης

Παράρτημα Ανακοίνωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ,ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ,ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΕΕΕΠ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΚΑΚΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικό οικόπεδο με αριθμό 15 του 2 Ο.Τ. έκτασης 1325τ.μ. που βρίσκεται στην Δ.Κ. Σημάντρων.

Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις γης.

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ ανά έτος.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Δευτέρα 31η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα