Άρθρα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 139/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, η νομική υπηρεσία του Δήμου Νέας Προποντίδας, γνωστοποιεί ότι πρόκειται να διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση των πιο κάτω περιγραφόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτου (ιδιώτη) ιδιοκτήτη, η διαχείριση της οποίας  της ανατέθηκε με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τους πιο  κάτω όρους και προϋποθέσεις: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.  

Περισσότερα...

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση εκμετάλλευσης κυλικείου Γυμνασίου Ν. Τρίγλιας

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Οδοποιία αγροτικής οδού από Πορταριά προς Όλυνθο έως τα όρια του Δ. Ν. Προποντίδας"

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "Οδοποιία αγροτικής οδού από Πορταριά προς Όλυνθο έως τα όρια του Δ. Ν. Προποντίδας".

Το έργο αφορά στην κατασκευή αγροτικής οδού μήκους L=2.490m. Η οδός σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) κατατάσσεται στην κατηγορία AV(αγροτική οδός) και εξυπηρετεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Βασική αρχή σχεδιασμού αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης, δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό σε όλο το μήκος της τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς όπου είναι δυνατόν (απαλοιφή εδαφικών εξάρσεων), ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας, να μην καταστούν πουθενά αναγκαίες απαλλοτριώσεις των παρακείμενων ιδιοκτησιών και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιλέχθηκε για όλο το μήκος της οδού πλάτος 2,75mανά κατεύθυνση και εκατέρωθεν χωμάτινη τάφρο απορροής. Οι εκατέρωθεν εγκάρσιες κλίσεις ορίζονται ίσες με 2,50% ανά λωρίδα κυκλοφορίας.Η οδοστρωσία θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις:

Περισσότερα...

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 37 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Νέων Μουδανιών”

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 5 και Ο.Τ. 37 περιοχής “Αλμύρα” Δ.Κ. Νέων Μουδανιών”.

Στους υπό μελέτη υπαίθριους χώρους του Νοτιοδυτικού τμήματος της περιοχής των Ν. Μουδανιών προτείνεται να σχεδιαστεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων και αντίστοιχος χώρος αναψυχής οι οποίοι θα εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους των Ν. Μουδανιών όσο και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας των προαναφερόμενων υπαίθριων χώρων σχεδιάστηκαν συνδυαστικά υπαίθριοι χώροι ανάπαυσης, ελεύθεροι χώροι κίνησης πεζών καθώς και οριοθετημένοι χώροι φύτευσης. Με την κατασκευή του χώρου στάθμευσης προβλέπεται να δημιουργηθούν κατ’ ελάχιστον 56 οριοθετημενες θέσεις στάθμευσης Ι.Χ και 5 θέσεις στάθμευσης για οχήματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ. Αναλόγως των συνθηκών στον εν λόγω χώρο στάθμευσης δύναται να εξυπηρετηθεί και η στάθμευση 10 λεωφορείων.

Έναντι του υπαίθριου χώρου στάθμευσης (στη συμβολή των οδών Μ. Ανδρόνικου και Ε. Σακαλή) προβλέπεται η κατασκευή πλατείας-πάρκου επιφάνειας περίπου 1400 τ.μ. η οποία περιλαμβάνει χώρους πρασίνου με φυτεύσεις, σημεία στάσης και ανάπαυσης των επισκεπτών.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5x5 στον οικισμό του Λακκώματος της Δ.Ε. Καλλικράτειας”
  2. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Έργα προστασίας σημείων υδροληψίας του Δήμου Νέας Προποντίδας”
  3. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Ν. Πλαγίων"
  4. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στον φέροντα οργανισμό του Δημοτικού σχολείου - Νηπιαγωγείου Ν. Συλλάτων"
  5. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών στο νηπιαγωγείο Τ.Κ. Αγ. Παύλου”
  6. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανορύξεις - Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δ. Ν. Προποντίδας"
  7. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών"

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα