Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Καλλικράτειας

Ακυρώνουμε την υπ' αρ. Πρωτ. 532 /16-5-2018 προκήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη για την ανάθεση της εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Καλλικράτειας , και ματαιώνουμε τη διενέργεια του διαγωνισμού, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τις 28-6-2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 π.μ..

Ο Πρόεδρος

 

Κουτσουμούκης Παναγιώτης

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση έκτασης    Δημοτική έκταση 300τμ, που βρίσκεται στο 1194 κοινόχρηστο τεμάχιο της Τ.Κ. Φλογητών, έναντι οικοπέδου 639 (ΟΤ 86) για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 2.760,00  ευρώ  

Η μίσθωση αρχίζει από την επόμένη της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2018.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά  την  Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και από ώρα  10 π.μ.   ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας   σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση έκτασης   300 τμ  του υπ'αριθμ.34 Ο.Τ.  του παραλιακού οικισμού της τ.κ. Διονυσίου 

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 4.050,00  ευρώ  

Η μίσθωση αρχίζει από την επόμένη της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει 31 Οκτωβρίου 2018.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την 22α Ιουνίου   2018  ημέρα Παρασκευή και από ώρα  10 π.μ.   ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας   σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση έκτασης   2000 τμ του 193 τεμαχίου του παραλιακού οικισμού της τ.κ. Ν.Ποτίδαιας.

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 4.070,00  ευρώ  

Η μίσθωση αρχίζει από την επόμένη της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει  την 31η Οκτωβρίου 2017.

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα  Ν. Μουδανιά την   Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και από ώρα  10 π.μ.  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας   σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα