Προκηρύξεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ,ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των αδιάθετων τμημάτων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454Β\ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636 Τεύχος Β΄12-5-2017) και των τροποποιήσεων αυτής.

Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ομπρέλες-ξαπλώστρες-τραπεζάκια με η χωρίς καθίσματα και χίλια (1.000,00) ευρώ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2018.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα Ν. Μουδανιά την 26η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 πμ για τις Δ.Ε. Τρίγλιας,Μουδανιών και Καλλικράτειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Τμήματος Εσόδων- Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στα τηλέφωνο 23733-50246,260 από όπου

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΗ ΤΩΝ Τ.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κυλικείων του ΚΑΠΗ των Τοπικών Κοινοτήτων Ν.Ποτίδαιας και Ν.Τενέδου Κριτήρια συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:

1. Άτομα με αναπηρία,

2. Πολύτεκνοι,

3. Πολεμιστές Κύπρου

Ως κριτήρια επιλογής των δικαιούχων από τις παραπάνω κατηγορίες θα ληφθούν υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους και η υποχρέωση μη ύπαρξης εις βάρος των ενδιαφερομένων προσώπων βεβαιωμένων ληξηπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την 23η Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ,ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454Β\ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636 Τεύχος Β΄12-5-2017) και των

τροποποιήσεων αυτής.

Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ομπρέλες-ξαπλώστρες-τραπεζάκια με η χωρίς καθίσματα και χίλια (1.000,00) ευρώ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2018.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα Ν. Μουδανιά την 19η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 πμ για τις Δ.Ε. Τρίγλιας,Μουδανιών και Καλλικράτειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνει από τις 08:30 έως 09:30.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στα τηλέφωνο 23733-50246,260 από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Χάρτες Αιγιαλού ( κατεβάστε το πρόγραμμα winrar από εδώ)

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα