Αποφάσεις Δ.Σ. έως 87/2011

Απόφαση Δημάρχου 28/2011

Απόφαση Δημάρχου 28-2011Κατάταξη προσωπικού του Δήμου Νέας Προποντίδας σύμφωνα με τις διατά-ξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010.

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα