Δελτία Τύπου

Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν.Μουδανιών»

Στα Ν.Μουδανιά, την 7η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν.Μουδανιών» ποσού 637.514,32 € μεταξύ του Δημάρχου Ν.Προποντίδας κ. Εμμανουήλ Καρρά και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας “MA.CON.STRUCTION ΑΕ”. Το έργο είναι ενταγμένο για χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες». 

Το έργο αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής, μετά των συνοδών έργων, εμβαδού 78.600m² περίπου. Ειδικότερα, προβλέπεται η εκσκαφή του γηπέδου, η κατασκευή περιμετρικού αναχώματος, τοίχος αντιστήριξης - αντλιοστάσιο. Η επιφάνεια της στέψης θα είναι περίπου 73.000m² και επιφάνεια πυθμένα 58.000m². Ο ωφέλιμος όγκος της λιμνοδεξαμενής ανάσχεσης πλημμύρας, η οποία θα κατακρατεί τα νερά της βροχής ανέρχεται σε 230.700m³. 

Η κατασκευή του αντιπλημμυρικού αυτού έργου αποτελεί έργο πνοής για τη περιοχή καθώς θα παρέχει τη δυνατότητα συγκράτησης της παροχής πλημμύρας (περίπου 230.000μ3) και ελεγχόμενης διοχέτευσης των νερών στο κατάντη ρέμα, κατ΄ επέκταση στα Ν.Μουδανιά. Πλέον σημαντικό είναι το γεγονός ότι λόγω συγκράτησης των νερών από τη λεκάνη, θα υφίσταται η δυνατότητα κατείσδυσης των νερών της βροχής έτσι ώστε να εμπλουτισθεί ο υπόγειος ορίζοντας μειώνοντας το πρόβλημα της υφαλμύρωσης του υδροφορέα της περιοχής.

Ο Δήμαρχος                                                       

Εμμανουήλ Καρράς                                          

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα