Τακτική Συνεδρίαση 26/03/2018 ΟΠΑ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

 

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», περιόδου 2018-2019.

2. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2018, σύμφωνα με το ν.  4412 /2016.

3. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το ν. 4412/2016.

4.  Ανάκληση της υπ’ αρ. απόφασης 13/2016. 

5. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του ΟΠΑ Δήμου Ν. Προποντίδας για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

6. Έγκριση διενέργειας Προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, των τεχνικών προδιαγραφών την ψήφιση πίστωσης για ένα έτος.

7.  Ψήφιση πιστώσεων ΟΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

 

Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος  

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα