Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ 21.2.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου  Νέας. Προποντίδας για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

 2. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου  Νέας. Προποντίδας για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

3. Σύσταση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς καμία αξία στα τμήματα του Οργανισμού.

4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Ν.Π.Δ.Δ.  ''Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας''.

5. Έγκριση διαδικασιών ανάθεσης εργασιών για έκδοση άδειας λειτουργίας του δημοτικού παιδικού σταθμού Ν. Μουδανιων και του παραρτήματος του σύμφωνα με το π.δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Τ Α΄/28-9-2017).

6. Άσκηση ή μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Μουδανιών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).

7. Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ'αριθ. 56/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού.

8. Παραχώρηση Κλειστού θεάτρου Νέων Μουδανιών στην “Πλεύση”.

9. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης – παρουσίασης βιβλίου με διακριτο τιτλο “Φύλλο πορείας” του συγγραφέα  Α. Κανταρά.

10. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με διακριτό τίτλο “αυτοθεραπεία - αυτοδιαχείρηση άγχους -χρόνου”.

11. Παραχώρηση αμφιθεάτρου Νέων Μουδανιών στον Γεωργιάδη Ντένη για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

12. Αποδοχή χορηγίας βιβλίων απο την κ. Ελένη Μπεντίλλα.

13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

Kουτσουμούκης Κωνσταντίνος

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα