Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ 21.2.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου  Νέας. Προποντίδας για το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Περισσότερα...

Tακτική Συνεδρίαση του ΟΠΑ του Δήμου Ν. Προποντίδας 22.1.2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  22  Iανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα  και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Τα θέματα  της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 

1. Αποδοχή επιχορήγησης από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Εγγραφές νηπίων στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών.

3. Διαγραφή νηπίου από τον Δημ. Παιδ. Σταθμό Ν. Μουδανιών.

4. Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.

5. Αναλήψεις δαπανών.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος  

Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ στις 7.09.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:30, στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2016 (απολογισμός εσόδων-εξόδων, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως διάθεση αποτελεσμάτων.
2. Αναλήψεις δαπανών.
3. Ανάκληση αναλήψεων υποχρεώσεων.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
5. Αποδοχή χορηγιών υπέρ του Οργανισμού.
6. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Χώρων.
7. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
8. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
9. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών).
            

                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                   Εμμανουήλ  Μπέης 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα