Τακτική Συνεδρίαση ΟΠΑ 18.07.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 18  Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1.  Διεξαγωγή μουσικής εκδήλωσης στο Αμφιθέατρο Ν. Μουδανιών.
2. Έγκριση καταστροφής υλικού του Δ.Π.Σ. Ν. Μουδανιών από την αρμόδια επιτροπή του  Οργανισμού.
3. Αναλήψεις Υποχρεώσεων  του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού.
           

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ  Μπέης 

Τακτική Συνεδρίαση του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού στις 10.07.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη  Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.


Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ ''Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018''.
2. Αναλήψεις Υποχρεώσεων  του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού.                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Εμμανουήλ  Μπέης 

Τακτική Συνεδρίαση 19.06.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη  Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. “ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ”  ΟΠΑ Δήμου Νέας Προποντίδας.
 2. Διεξαγωγή των εκδηλώσεων του  Φεστιβάλ Θάλασσας  2017


                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Εμμανουήλ  Μπέης 

Έναρξη Εγγραφών στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν.Μουδανιών

Ο Δημοτικός παιδικός σταθμός Ν. Μουδανιών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας  με έδρα τα Ν. Μουδανιά (λεωφόρος Ελευθερίας - έναντι Μασούτη)   από  σήμερα 24/5/2017 και έως την Παρασκευή 9/6/2017 ξεκινάει τις εγγραφές για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2017-2018 σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης "εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2017-2018 / αρ. πρωτ. 5122/23-5-2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται  αυτές τις ημέρες καθημερινά από τις 11.00 - 15.30 για πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τις αιτήσεις τους.
Ταυτόχρονα θα γίνονται και οι εγγραφές των νηπίων των οποίων οι γονείς δε δικαιούνται  του προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες στην προϊσταμένη του παιδικού σταθμού, Κακούλη θεοδώρα,  Τηλ.: 2373026715.


Ο Πρόεδρος

Εμμανουήλ Μπέης

 

Tακτική Συνεδρίαση Ο.Π.Α. 26/5/2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Παρασκευή 26 Mαϊου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:
1. Ανάκληση αναλήψεων υποχρεώσεων ΟΠΑ.
2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3. Έγκριση των στόχων και δράσεων των Τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού του Oργανισμού   προκειμένου να συμπεριληφθούν  στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νέας Προποντίδας.
4. Διαγραφή νηπίου από το  Δ.Π.Σ. Ν. Μουδανιών.
5. Αναλήψεις Υποχρεώσεων.
            

                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                 Εμμανουήλ  Μπέης 

Εκδήλωση Ενόργανης Γυμναστικής

Το Τμήμα Αθλητισμού του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017  και ώρα 18:00, θα πραγματοποιήσει στο Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Μουδανιών, την ετήσια εκδήλωση  Ενόργανης Γυμναστικής  με τη συμμετοχή των αθλουμένων  του Τμήματος Ενόργανης σε προγράμματα επίδειξης ασκήσεων εδάφους και οργάνων.  


                                                                          Ο Πρόεδρος


                                                                     Εμμανουήλ Μπέης 

Tακτική Συνεδρίαση του Ο.Π.Α. Τετάρτη 17.5.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Τετάρτη 17 Mαϊου 2017 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Ορισμός υπευθύνου για το Ανοιχτό Θέατρο Ν. Μουδανιών.
2. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για την υποβολή των δικαιολογητικών περί έκδοσης άδειας λειτουργίας του Ανοιχτού Θεάτρου Ν. Μουδανιών.
3. Εκμίσθωση Κυλικείου Ανοικτού Θεάτρου Ν.Μουδανιών και καθορισμός των όρων της δημοπράτησης.        
4. Αναμόρφωση διδάκτρων σπουδάστριας του Δημοτικού Ωδείου Ν. Προποντίδας. 
5. Εγγραφή νηπίου στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών.
6. Παραχώρηση του Ανοικτού Θεάτρου Ν. Μουδανιών στο Κέντρο Τέχνης ‘’ΣΥΝΘΕΣΗ’’.
7. Συνδιοργάνωση Μαθητικού Φεστιβάλ Θάλασσας 2017 με τον Δήμο Νέας Προποντίδας.
8. Αναλήψεις Υποχρεώσεων.
9. Ψήφιση πιστώσεων ΟΠΑ.


                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                Εμμανουήλ  Μπέης 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΠΑ 15/03/2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», περιόδου 2017-2018.
2. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του ν.  4412 /2016.
3. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
4. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εργασιών – υπηρεσιών.
5. Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού ''Κοπή του γκαζόν των ποδοσφαιρικών γηπέδων'' (Αριθμός Διακήρυξης 991/20-12-2016 Κωδικός 16PROC005603393  2016-12-20).
6. 3η Ετήσια εκδήλωση Χορωδιών που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Νέας Προποντίδας.
7. Εκδήλωση Βυζαντινής Μουσικής.
8. Πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο: ''Mαύρο Πάσχα στη Γη του Ορφέα και του Διόνυσου''.
9. Ψήφιση πιστώσεων.              

                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                Εμμανουήλ  Μπέης 

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα