Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δ.Σ. 06/07/2011

Την Τετάρτη 06/07/2011 και ώρα 8:00 μ.μ. θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.).
2. Ρυθμίσεις του Ν. 3979/2011 περί διαδικασίας καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς τους Δήμους. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής Κ.).
3. Παροχή γνώμης για μεταφορά αρμοδιοτήτων Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής στο Δήμο Νέας Προποντίδας, σύμφωνα με το άρ.28 του Ν.2738/99. (Εισηγητής: Πρόεδρος).
4. Λειτουργία κυριακάτικης αγοράς στη Ν. Ηράκλεια, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.)
5. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής φορολογικών υποθέσεων. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής Κ.)
6. Κατανομή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτιου 2011. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ).
7. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος).
8. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας. (Εισηγητής: κ. Χατεδάκης Α.)
9. Έγκριση σχεδίου διετούς προγράμματος δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης. (Εισηγητής: κ. Ράνος).
10. Μεταβολή αναδόχου σύμπραξης εκπόνησης της μελέτης: «Αποχετευτικά δίκτυα συλλογής-μεταφοράς λυμάτων Δ.Δ. Φλογητών-Διονυσίου-Συν.Πορταριανών- Ν. Πλαγίων και γειτονιών Δ.Δ. Μουδανιών, των αντλιοστασίων δικτύων ακαθάρτων-αντιπλυμμηρικών έργων Δ.Δ. Μουδανιών- της επέκτασης της ΕΕΛ ΦΛογητών-Διονυσίου, των έργων μεταφοράς λυμάτων από ΕΕΛ Μουδανιών στην ΕΕΛ Φλογητών-Διονυσίου και των έργων διάθεσης επεξεργασμένων». (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.).
11. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Δ.Κ. Ν. Μουδανιών & αναβάθμιση –επισκευή του υφιστάμενου κτιρίου» (αρ. μελ. 53/2010). (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.).
12. Διαβίβαση αίτησης της αναδόχου εταιρίας για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρόμου οδού Οσίας Παρασκευής από Λεωφ. Νίκης έως οδό Αυγερίδη Ι.». (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.).
13. Αποδοχή παραχωρήσεων τμημάτων αγροτεμαχίων ιδιωτών για την ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.)
14. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 170/2011 απόφασης Δ.Σ., ως προς το όνομα του ιδιοκτήτη του υπ’ αριθμ. 877 αγροτεμαχίου Ν. Ποτίδαιας. (Εισηγητής: κ.
15. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Διονυσίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.)
16. Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ. Φλογητών και Πλαγίων. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.).
17. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ύδρευσης, καθαριότητας του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.).
18. Διεξαγωγή δημοπρασίας για μίσθωση αγροτεμαχίων μετά γεωτρήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Μουδανιών και Τρίγλιας. (Εισηγητής: Καρράς Εμ.)
19. Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής).
20. Έκδοση, ανανέωση, μεταβίβαση, τροποποίηση, ανάκληση και μεταφορά αδειών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.).
21. Ανανέωση και ανάκληση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμ.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Σωτήριος Σαπουντζής

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα