ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών ή μετεγγραφών στα Δημόσια Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικότερα για το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ σας ενημερώνουμε:

•Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή Σ.Δ.Ε., οι οποίοι μετά από 3 έτη σπουδών αποκτούν απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο στις παρακάτω ειδικότητες των αντίστοιχων τομέων:

1)Τομέας Μηχανολογίας με την ειδικότητα «Τεχνικός  Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου»

2)Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού με την ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» 

3)Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος με την ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας τροφίμων και ποτών»

4)Τομέας Πληροφορικής με την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

•Δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ Τάξη έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, οι οποίοι μετά από 2 έτη σπουδών αποκτούν Πτυχίο,  παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας του τομέα που έχουν επιλέξει.  

         Τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. αναφέρονται σε εργαζόμενους/ες μαθητές/τριες ανεξαρτήτου ηλικίας. Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ συστεγάζεται σε κτηριακό συγκρότημα με το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ., το Εργαστηριακό Κέντρο και το Δ.Ι.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών επί της Λεωφόρου Ελευθερίας 3 και το ωράριο λειτουργίας του είναι από τις 18:00 έως τις 22:30. Επίσης, για τους μαθητές που πρόκειται να αποκτήσουν απολυτήριο, υπάρχει δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης, από και προς το σχολείο, με λεωφορεία ή  ταξί ή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος καυσίμων για χρήση ιδιωτικού μέσου. Η πρώτη φάση των εγγραφών ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου και θα κρατήσει έως και τις 2 Ιουλίου. Πληροφορίες στα  τηλέφωνα: 2373065406 & 6974986391.