Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15/01/2020

Το κείμενο της πρόσκλησης