Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/11/2020

Το κείμενο της πρόσκλησης