Προκηρύξεις

Εφορεία Παλιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας: Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 προκήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την υπ' αριθμ ΣΟΧ 3/2020 προκήρυξη της Εφορείας Παλιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

ℹ️ Για τυχόν πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας/ Γραφείο Βορείου Ελλάδος στο τηλέφωνο: 2310410185.

https://bit.ly/38kE8sg