Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης