Δελτία Τύπου

Έγγραφο του Δημάρχου Μ. Καρρά στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξισωτική αποζημίωση

Με έγγραφό του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λιβανό Σπυρίδωνα – Παναγιώτη ο Δήμαρχος Μ. Καρράς ζητά την επανεξέταση της υπ' άριθμ. 562/93601/25-4-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1641Β/2019) του Υπουργού Α.Α.Τ Σταύρου Αραχωβίτη με την οποία καθορίστηκαν οι δικαιούμενες περιοχές εξισωτικής αποζημίωσης. 

Ο Δήμαρχος στο έγγραφό του εξηγεί τους λόγους, που δεν θα έπρεπε να εξαιρεθεί ο Δήμος μας από τις περιοχές, που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα (ξηρασία, πραγματικά στοιχεία για αρδευόμενες εκτάσεις, υπολειτουργία αρδευτικών δικτύων κ.ά) και καλεί ταυτόχρονα στην άρση της αδικίας σε βάρος των αγροτών μας. 

«Δεδομένου ότι: 

α) η εξισωτική αποζημίωση αποτελούσε για χρόνια ένα χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης των αγροτών και μερικής αντιστάθμισης της απώλειας εισοδήματος,

β) η χώρα μας διανύει μακρά περίοδο πολύ σοβαρής οικονομικής κρίσης,

ζητάμε να επανεξετάσετε την οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, ώστε να εφαρμοστεί αντικειμενικά ο κανονισμός 1305/2013 της Ε.Ε. και να διορθωθεί η αδικία που συντελείτε εις βάρος των γεωργών και κτηνοτρόφων του Δήμου Νέας Προποντίδας και όχι μόνο» καταλήγει στο έγγραφό του ο Δήμαρχος. 

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

pros-yporg_1 pros-yporg_2