Δελτία Τύπου

Διακοπή Υδροδότησης 13-01-2021

Διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 13 Ιανουρίου 2021, στον Άγιο Παύλο

από 9:00 π.μ έως 14:00, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες για αποκατάσταση βλάβης.