Δελτία Τύπου

Ανορύξεις - Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Καλλικράτειας

Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή του δικτύου αγωγών μεταφοράς πόσιμου νερού στη Ν. Καλλικράτεια, συνολικού μήκους περίπου 18 χιλιομέτρων. Ο αγωγός ξεκινάει από τη νέα δεξαμενή και φτάνει στον παραλιακό δρόμο, όπου στη συνέχεια θα διακλαδίζεται με μία κατεύθυνση προς Σωζόπολη και μία προς Ν. Ηράκλεια για να τροφοδοτήσει το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο της περιοχής.

Θυμίζουμε ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” και περιλαμβάνει την ανόρυξη 9 υδρευτικών γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Καλλικράτειας, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν αγωγοί μεταφοράς του αντλούμενου ύδατος από τις γεωτρήσεις σε δεξαμενή χωρητικότητας 500m3, η κατασκευή της οποίας περιλαμβάνεται, επίσης, στο ίδιο έργο.

Με την ολοκλήρωση των έργων θα εξασφαλισθεί επάρκεια νερού ύδρευσης στην παραλιακή ζώνη μεταξύ των οικισμών Σωζόπολης και Ν. Ηράκλειας του Δήμου Ν. Προποντίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 6.150.000,00€.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς