Δελτία Τύπου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Για να δείτε τις λίστες πατήστε στην ημερομηνία που σας ενδιαφέρει

14-12-2020

15-12-2020

16-12-2020