Δελτία Τύπου

Έγγραφο του Δημάρχου στην ΚΤ. ΥΠ ΑΕ για την παροχή εξοπλιστικού υλικού στα σχολεία του Δήμου μας

Εξοπλιστικό υλικό σε κάποιες εκπαιδευτικές δομές του Δήμου μας παραδόθηκε από την "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.", πριν λίγες ημέρες. Ο Δήμαρχος με έγγραφό του ευχαρίστησε την ΚΤ.ΥΠ αλλά επισήμανε τα πολλά ανικανοποίητα αιτήματα πολλών σχολείων του Δήμου μας. Στο έγγραφό του περιέγραψε αναλυτικά τα αιτήματα τους ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες τους. 

«Επειδή η διαδικασία υποβολής τους σχετικού αιτήματος γίνεται από κάθε σχολείο ξεχωριστά θέλησα να συντονίσουμε και να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση τους συνολικά. Πολλά αιτήματα εκκρεμούν χρόνια, ενώ κάποιες ανάγκες είναι μεγάλες, κυρίως στις δομές δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα παρακολουθούμε το θέμα από κοντά με στόχο να πιέσουμε στην κάλυψη των αναγκών, που υπάρχουν» ανέφερε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς