Δελτία Τύπου

Αναβολή εξετάσεων για την απόκτηση Απολυτήριου Δημοτικού Σχολείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εξετάσεις της Πέμπτης 10/12/2020 για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου,  λόγω της παράτασης αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα  έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -19 (K.Y.A. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/Τεύχος B’ 5350/05.12.2020).

Ως νέα  ημερομηνία διεξαγωγής τους, έχει οριστεί η  5η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή στις 11 π.μ. στο 2ο Δ.Σ. Πολυγύρου (Δ/νση : Μακεδονίας & Μ.Αλεξάνδρου, Πολύγυρος  τηλ. επικοινωνίας: 23710-23915).

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς