Δελτία Τύπου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 26/2/2020 και ώρα 8:00μμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Δήμο Ν.Προποντίδας (τροποποίηση της υπ΄αριθμ.775/2019 Α.Δ.Σ., ως προς το άρθρο 23).

2. Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Ν. Μουδανιών.

3. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την στελέχωση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής.

4. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Φλογητών

5. Έκδοση ψηφίσματος για τη συνέχιση της λειτουργίας των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλκιδική.

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δέσποινα Ραμανδάνη