Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δ.Σ. 14/09/2011

Την Τετάρτη 14/09/2011 και ώρα 8.00 μμ θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

 


1. Έγκριση υποβολής Τεχνικών Δελτίων για την πρόταση χρηματοδότησης των έργων:

i. «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας»,
ii. « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας»,
iii. « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολικά κτίρια των 1ου – 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Ν. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας»,
iv. « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας»,
v. « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας», στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (εισηγητής: κ. Ε. Καρράς).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση της ζημιάς του κρηπιδώματος της παραλίας Ν. Μουδανιών (αρ. μελέτης 244/07, εισηγητής: κ. Ε. Καρράς.
3. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ1 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.356/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
4. Παραλαβή μελέτης «Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ2 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.357/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
5. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ3 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.358/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
6. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ4 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.359/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
7. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ5 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.360/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
8. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ6 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.361/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
9. Λήψη απόφασης για την παροχή βοήθειας και τη διάθεση της πίστωσης (παρ. 2 άρθρου 202 Ν. 3463/06, εισηγητής κ. Ε. Καρράς).
10. Επιχορήγηση του Δήμου σε αθλητικό σύλλογο για συμμετοχή αθλήτριας στους Βαλκανικούς αγώνες 22 – 26/09/2011 (παρ. 1 άρθρου 202 Ν. 3463/06, εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
11. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου (εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2011 Δήμου Ν. Προποντίδας (εισηγητές: κ. Κ. Πασσαλής – κ. Ε. Καρράς).
13. Ψήφιση πιστώσεων (εισηγητής: κ. Κ. Πασσαλής).
14. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για είσπραξη τελών (εισηγητής: κ. Κ. Πασσαλής).
15. Ρύθμιση καταβολής του επιδόματος των 176 ευρώ στους υπαλλήλους του Δήμου με βάση τελεσίδικη απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (εισηγητής: κ. Κ. Πασσαλής).
16. Ανασυγκρότηση Σχολικών Επιτροπών (εισηγητής: κ. Ε. Καρράς).
17. Έγκριση απόφασης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Ο.Π.Α. οικον. έτους 2011 (εισηγητής: κ. Α. Χατεδάκης).
18. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. ΔΕΔΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Χαλκιδικής για αποζημίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΣ.
19. Διαφήμιση του Δήμου στα προϊόντα του ΧΡΥΣΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
20. Ανανεώσεις και ανακλήσεις αδειών Λαϊκών Αγορών (εισηγητής: κ. Ε. Καρράς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Σωτήριος Σαπουντζής