Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δ.Σ. 14/09/2011

Την Τετάρτη 14/09/2011 και ώρα 8.00 μμ θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

 


1. Έγκριση υποβολής Τεχνικών Δελτίων για την πρόταση χρηματοδότησης των έργων:

i. «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας»,
ii. « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας»,
iii. « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολικά κτίρια των 1ου – 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Ν. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας»,
iv. « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας»,
v. « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας», στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (εισηγητής: κ. Ε. Καρράς).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση της ζημιάς του κρηπιδώματος της παραλίας Ν. Μουδανιών (αρ. μελέτης 244/07, εισηγητής: κ. Ε. Καρράς.
3. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ1 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.356/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
4. Παραλαβή μελέτης «Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ2 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.357/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
5. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ3 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.358/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
6. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ4 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.359/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
7. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ5 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.360/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
8. Παραλαβή μελέτης: « Μελέτη υδρολογικής τεκμηρίωσης οριοθέτησης ρέματος Ρ6 περιοχής Β΄ κατοικίας Δήμου Καλλικράτειας» (αριθ.μελ.361/2004, εισηγητής: κ. Ε. Καρρράς).
9. Λήψη απόφασης για την παροχή βοήθειας και τη διάθεση της πίστωσης (παρ. 2 άρθρου 202 Ν. 3463/06, εισηγητής κ. Ε. Καρράς).
10. Επιχορήγηση του Δήμου σε αθλητικό σύλλογο για συμμετοχή αθλήτριας στους Βαλκανικούς αγώνες 22 – 26/09/2011 (παρ. 1 άρθρου 202 Ν. 3463/06, εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
11. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου (εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2011 Δήμου Ν. Προποντίδας (εισηγητές: κ. Κ. Πασσαλής – κ. Ε. Καρράς).
13. Ψήφιση πιστώσεων (εισηγητής: κ. Κ. Πασσαλής).
14. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για είσπραξη τελών (εισηγητής: κ. Κ. Πασσαλής).
15. Ρύθμιση καταβολής του επιδόματος των 176 ευρώ στους υπαλλήλους του Δήμου με βάση τελεσίδικη απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (εισηγητής: κ. Κ. Πασσαλής).
16. Ανασυγκρότηση Σχολικών Επιτροπών (εισηγητής: κ. Ε. Καρράς).
17. Έγκριση απόφασης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Ο.Π.Α. οικον. έτους 2011 (εισηγητής: κ. Α. Χατεδάκης).
18. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. ΔΕΔΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Χαλκιδικής για αποζημίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΣ.
19. Διαφήμιση του Δήμου στα προϊόντα του ΧΡΥΣΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
20. Ανανεώσεις και ανακλήσεις αδειών Λαϊκών Αγορών (εισηγητής: κ. Ε. Καρράς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Σωτήριος Σαπουντζής

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα