ΔΙ@ΥΓΕΙΑ RSS

Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. 12η απόφαση μείωσης εγγυήσεων λόγω έγκρισης επιμετρήσεων του έργου: «4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 56/2014)
  Θέμα: 12η απόφαση μείωσης εγγυήσεων λόγω έγκρισης επιμετρήσεων του έργου: «4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 56/2014)
  Ημ/νια: 14/08/2020 14:14:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ1Ρ9ΩΚΤ-Ν8Β
 2. 8η απόφαση μείωσης εγγυήσεων λόγω έγκρισης επιμετρήσεων του έργου: έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 34/2016)
  Θέμα: 8η απόφαση μείωσης εγγυήσεων λόγω έγκρισης επιμετρήσεων του έργου: έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 34/2016)
  Ημ/νια: 14/08/2020 14:09:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΟΗΓΩΚΤ-ΧΛ3
 3. Απόφαση έγκρισης της με αρ. 8ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 34/2016) που συνοδεύεται από το υπ' αρ. 8 Π.Π.Α.Ε. του έργου.
  Θέμα: Απόφαση έγκρισης της με αρ. 8ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 34/2016) που συνοδεύεται από το υπ' αρ. 8 Π.Π.Α.Ε. του έργου.
  Ημ/νια: 14/08/2020 13:57:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΝΥΩΚΤ-ΣΟ1
 4. Απόφαση έγκρισης της με αρ. 12ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου «4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 56/2014) που συνοδεύεται από το υπ' αρ. 12 Π.Π.Α.Ε. του έργου.
  Θέμα: Απόφαση έγκρισης της με αρ. 12ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου «4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 56/2014) που συνοδεύεται από το υπ' αρ. 12 Π.Π.Α.Ε. του έργου.
  Ημ/νια: 14/08/2020 12:44:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΑ8ΩΚΤ-ΟΥΙ
 5. ΑΔΕΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Ημ/νια: 14/08/2020 12:43:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΛΡΟΩΚΤ-Σ4Λ
 6. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Ημ/νια: 13/08/2020 12:57:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΦΡ8ΩΚΤ-7ΩΠ
 7. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Ημ/νια: 13/08/2020 11:38:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΒΥΖΩΚΤ-64Ψ
 8. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Ημ/νια: 13/08/2020 11:33:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6393ΩΚΤ-03Δ
 9. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
  Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 13/08/2020 11:14:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω8ΑΧΩΚΤ-ΞΟΧ
 10. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 9490
  Θέμα: ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 9490
  Ημ/νια: 13/08/2020 08:42:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 634ΝΩΚΤ-5ΡΕ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα