ΔΙ@ΥΓΕΙΑ RSS

Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. 5η απόφαση μείωσης εγγυήσεων λόγω έγκρισης επιμετρήσεων του έργου: έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 34/2016)
  Θέμα: 5η απόφαση μείωσης εγγυήσεων λόγω έγκρισης επιμετρήσεων του έργου: έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 34/2016)
  Ημ/νια: 06/04/2020 14:13:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΞΗΥΩΚΤ-ΠΜΩ
 2. Απόφαση έγκρισης της με αριθμ. 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου:«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων» (αρ. μελ. 20/2019),που συνοδεύεται από το υπ' αρ. 1 Π.Π.Α.Ε. του έργου.
  Θέμα: Απόφαση έγκρισης της με αριθμ. 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου:«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων» (αρ. μελ. 20/2019),που συνοδεύεται από το υπ' αρ. 1 Π.Π.Α.Ε. του έργου.
  Ημ/νια: 06/04/2020 14:05:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΘΑΕΩΚΤ-Ε9Μ
 3. «Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας, βάσει των διατάξεων του Π.Δ.270/81»
  Θέμα: «Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας, βάσει των διατάξεων του Π.Δ.270/81»
  Ημ/νια: 06/04/2020 13:35:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΨΠ9ΩΚΤ-ΤΕ0
 4. Απόφαση έγκρισης της με αρ. 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 34/2016) που συνοδεύεται από το υπ' αρ. 5 Π.Π.Α.Ε. του έργου.
  Θέμα: Απόφαση έγκρισης της με αρ. 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ. μελ. 34/2016) που συνοδεύεται από το υπ' αρ. 5 Π.Π.Α.Ε. του έργου.
  Ημ/νια: 06/04/2020 12:49:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 66ΦΑΩΚΤ-6Ψ1
 5. «Αξιοποίηση έκτασης για την δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή του κέντρου Ν. Μουδανιών»
  Θέμα: «Αξιοποίηση έκτασης για την δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή του κέντρου Ν. Μουδανιών»
  Ημ/νια: 06/04/2020 12:27:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω67ΣΩΚΤ-ΛΜΜ
 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
  Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
  Ημ/νια: 06/04/2020 11:58:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 65ΞΙΩΚΤ-Ρ4Ν
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας Χώρων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.
  Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας Χώρων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.
  Ημ/νια: 06/04/2020 09:08:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 66ΗΑΩΚΤ-ΚΗ0
 8. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων Β/θμιας Εκπαίδευσης
  Θέμα: Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων Β/θμιας Εκπαίδευσης
  Ημ/νια: 06/04/2020 09:05:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΦΥΩΚΤ-ΤΨ2
 9. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 26/03/2019 ΕΩΣ 2/05/2019 ΚΑΙ ΑΠΟ 31/07/2019 ΕΩΣ 24/10/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ.1880/19 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
  Θέμα: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 26/03/2019 ΕΩΣ 2/05/2019 ΚΑΙ ΑΠΟ 31/07/2019 ΕΩΣ 24/10/2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ.1880/19 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
  Ημ/νια: 03/04/2020 20:27:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Τ9ΑΩΚΤ-Κ5Ζ
 10. Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας.
  Θέμα: Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας.
  Ημ/νια: 03/04/2020 14:39:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΩ1ΜΩΚΤ-3ΦΚ

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα