Άρθρα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Από τον Δήμο Νέας Προποντίδας ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 6.5.2011 αναρτήθηκαν οι Πίνακες κατάταξης-επιλογής καθώς και οι Πίνακες απορριπτέων για όλες τις Ειδικότητες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2011, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού (ανταποδοτικών υπηρεσιών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι πίνακες κατάταξης-επιλογής

Οι πίνακες απορριπτέων

Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π. Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 40.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 και ώρα. 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

 

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

Το συνοδευτικό παράρτημα

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κτηματογράφησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Νέα Μουδανιά Τ.Κ. 63200. Αρμόδιος Υπάλληλος : Ελισάβετ Παπουλίδου, τηλ.: 23733 50224

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο τίτλος της μελέτης είναι

«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ»
(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2010)

και ο τόπος της παροχής είναι ο Δήμος Μουδανιών Ν. Χαλκιδικής.

Περισσότερα...

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα