Άρθρα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, προϋπολογισμού 42.878,05 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει τη Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των  2.637,0 €, κατατεθειμένη με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στο τηλέφωνο 23733 50256, 50258, Γραφείο Προμηθειών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη β΄επαναληπτικής δημοπρασίας αιγιαλού

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού για τη θερινή περίοδο 2011 όλων των διοικητικών ορίων του Δήμου Nέας Προποντίδας, για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού [εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών], χωρίς να παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται οι λουόμενοι στην πρόσβασή τους προς τον αιγιαλό ή στη χρήση του τμήματος του αιγιαλού που έχει εκμισθωθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 30 έως 50 τετραγωνικά μέτρα και να βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου Ν. Προποντίδας.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Διακηρύξεις εκμισθώσεων δημοτικών εκτάσεων & κοινόχρηστων χώρων

Από το Δήμο Νέας Προποντίδας ανακοινώνεται διακήρυξη εκμίσθωσεων δημοτικών εκτάσεων & κοινόχρηστων χώρων.

Το πλήρες κείμενο των διακηρύξεων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Από τον Δήμο Νέας Προποντίδας ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 6.5.2011 αναρτήθηκαν οι Πίνακες κατάταξης-επιλογής καθώς και οι Πίνακες απορριπτέων για όλες τις Ειδικότητες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2011, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού (ανταποδοτικών υπηρεσιών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι πίνακες κατάταξης-επιλογής

Οι πίνακες απορριπτέων

Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων

Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π. Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 40.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 και ώρα. 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

 

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

Το συνοδευτικό παράρτημα

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα