Άρθρα

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Για τη Μίσθωση Ακινήτου Για την Στέγαση του ΚΑΠΗ της Κοινότητας Νέων Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας

Περίληψη Διακήρυξης

 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Για τη Μίσθωση Ακινήτου Για την Στέγαση του ΚΑΠΗ της Κοινότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νέας Προποντίδας

Περίληψη Διακήρυξης

 

Διακήρυξη Προμήθειας Εκτυπώσεων Αθμιας 2020

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε .doc

Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης σε .doc

ΤΕΥΔ

 

Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε α' επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κάτωθι αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ν. Τενέδου για καλλιέργεια. Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση ανέρχεται ανά στρέμμα το έτος ως εξής:

 υπ'αρίθμ.315 αγροτεμάχιο έκτασης 25,500 στρεμμάτων στη θέση ΚΑΜΠΕΛΙΑ της Κοιν. Ν. Τενέδου, το ποσό των 41,00ευρώ ανά στρέμμα.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μουδανιών την 3η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και ώρα 11.00 π.μ.(ώρα λήξης υποβολής των δικαιολογητικών).

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε α' επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κάτωθι αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοιν. Λακκώματος για καλλιέργεια. Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση ανέρχεται ανά στρέμμα το έτος ως εξής:

 To υπ'αρίθμ.818 έκτασης 16,185 στρεμμάτων, το ποσό των 25,00ευρώ

 Το υπ'αρίθμ.826 έκτασης 10,2 στρεμμάτων, το ποσό των 25,00ευρώ

 Το υπ'αρίθμ.1597 έκτασης 22,625 στρεμμάτων, το ποσό των 25,00ευρώ

 Το υπ'αρίθμ.1604 έκτασης 3,375 στρεμμάτων, το ποσό των 25,00ευρώ

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Μουδανιών την 3η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και ώρα 11.30 π.μ.(ώρα λήξης υποβολής των δικαιολογητικών).

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπ' όψη :

1.Τις διατάξεις του Ν.4257/2014

2.Την υπ' αριθμ. 779/2019(ΑΔΑ:ΩΘΩΜΩΚΤ-ΥΚΗ) Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση του κυλικείου

Διακηρύσσει ότι:

Θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ στην Κοιν. Πορταριάς. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Δευτέρα 03/02/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές για το κυλικείο του ΚΑΠΗ της Κοιν. Πορταριάς πρέπει να ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

1.Άτομα με αναπηρία,

2.Πολύτεκνοι,

3.Πολεμιστές Κύπρου

Το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 310,00ευρώ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διακήρυξη Προμήθειας Εκτυπώσεων Βθμιας 2020

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε .doc

Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης σε .doc

ΤΕΥΔ

 

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα