Άρθρα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ,ΥΛΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ,ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ,ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΕΕΕΠ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΚΑΚΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικό οικόπεδο με αριθμό 15 του 2 Ο.Τ. έκτασης 1325τ.μ. που βρίσκεται στην Δ.Κ. Σημάντρων.

Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις γης.

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ ανά έτος.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Δευτέρα 31η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικό ακίνητο εμβαδού 25τ.μ., που βρίσκεται στο υπ' αριθμ. 208 οικόπεδο του 33Ο.Τ. της Τ.Κ. Φλογητών. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα, σύμφωνα και με την υπ'αρίθμ.39/1979 Οικοδομική Άδεια.

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 4.000,00 ευρώ ανά έτος.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Δευτέρα 31η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.00π.μ.(ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
  4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ
  6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
  7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα