Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας και Παράρτημά της για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (περίοδος 2018-2019)", που αφορά την στελέχωση των Δομών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Ν. Καλλικράτειας και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς.*

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων: Από Τρίτη 8 Ιανουαρίου έως και Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης

Παράρτημα Ανακοίνωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Μελέτη Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ

 

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα