Άρθρα

Νέα τηλέφωνα ΥΠΕΣ

Από Τρίτη 1/11/2011 το ΥΠΕΣ χρησιμοποιεί αποκλειστικά αριθμούς ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο από το ΥΠΕΣ εδώ.

Συνεδρίαση Δ.Σ. 15/12/2011

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Πέμπτη 15/12/2011 και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.    Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
2.    Ανανέωση άδειας λαϊκής αγοράς. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
3.    Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
4.    Αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
5.    Ισοκατανομή τελών Δήμου Νέας Προποντίδας. (Εισηγητές: Οικονομική Επιτροπή- Γ.Γ. του Δήμου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας


Σαπουντζής Σωτήριο

Συνεδρίαση Δ.Σ. 25/01/2012

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 25/01/2012 και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Περισσότερα...

Ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. 07/12/2011

Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 7/12/2011 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα:

- Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης), οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Μουδανιών, Καλλικράτειας και Τρίγλιας. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας


Σαπουντζής Σωτήριος

Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. 07/12/2011

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 7/12/2011 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.    Χωροθέτηση περιπτέρου στη Ν. Καλλικράτεια. (Εισηγητής:  Πρόεδρος)
2.    Κατανομή β’ δόσης ΣΑΤΑ. (Εισηγητής: κ. Καρράς).
3.    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. (Εισηγητής: κ. Καρράς).
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου. (Εισηγητής: κ. Καρράς)
5.    Αποδοχή χωροθέτησης εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), Δ.Ε. Καλλικράτειας, σύμφωνα με την αριθμ.197/2009 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καλλικράτειας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
6.    Έγκριση κανονισμού αποχέτευσης του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
7.    Έγκριση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
8.    Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και διενέργεια δημοπρασίας για νέα μίσθωση στην Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
9.    Μεταβίβαση κυριότητας οικοπέδου από το Δήμο Νέας Προποντίδας προς τον κ. Καϊταλίδη Χαράλαμπο του Μιχαήλ, στην παραλία Διονυσίου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
10.    Διεξαγωγή δημοπρασίας για εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ Ν. Σιλάτων και Ν. Ηράκλειας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
11.    Αποζημίωση Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και μελών Δ.Σ. του ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

 

Περισσότερα...

Ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. 28/12/2011

Tην Τετάρτη 28/12/2011 και ώρα 8:00 μ.μ. θα γίνει ειδική συνεδρίαση του Σώματος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα:

- Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Νέας Προποντίδας, για το έτος 2012


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

 

Σωτήριος Σαπουντζής

Συνεδρίαση Δ.Σ. 30/11/2011

Την Τετάρτη 30/11/2011 και ώρα 7.00 μμ θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

1. Ψήφιση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Νέας Προποντίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
2. Έγκριση και παραλαβή μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανορύξεις-αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Νέας Προποντίδας» (αρ. μελ. 42/2011). (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση ταμιευτήρα Κρήνης» (αρ. μελ. 91/2006)
4. Διάλυση Σύμβασης μελέτης «Νέα λιμνοδεξαμενή στο φράγμα του Τ.Δ. Ζωγράφου-Υδραυλική μελέτη» (αρ. Μελ. 03/2010). (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
5. Έγκριση Κανονισμού ύδρευσης-άρδευσης του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
6. Έγκριση Κανονισμού αποχέτευσης του Δήμου. (Εισηγητής: Καρράς Εμμ.)
7. Έγκριση Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. (Εισηγητής: Καρράς Εμμ.)
8. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου και διενέργεια δημοπρασίας για νέα μίσθωση στην Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
9. Μεταβίβαση δημοτικής έκτασης σε ιδιώτη για τακτοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
10. Μεταβίβαση κυριότητας από το Δήμο Νέας Προποντίδας προς τον κ. Καϊταλίδη Χαράλαμπο του Μιχαήλ οικοπέδου στην παραλία Διονυσίου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
11. Διεξαγωγή δημοπρασίας για εκμίσθωση κυλικείου ΚΑΠΗ Ν. Σιλάτων. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
12. Αποζημίωση Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και μελών Δ.Σ. του ΕΠΟΚΑΜ ΑΕ. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
13. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση οινοποιείου στην Τ.Κ. Λακκώματος. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
14. Τηλεοπτική μετάδοση συνεδριάσεων Δ.Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Σωτήριος Σαπουντζής

Ανακοίνωση σχετικά με τα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

Ο Δήμος Προποντίδας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί σε διαπραγμάτευση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που αναδείχθηκαν άγονα στο διαγωνισμό της 31/10/2011. Η διαπραγμάτευση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 28/11/2011 και ώρα 12.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Ν.Μουδανιών.

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά των άρθρων 23 και 24 της διακήρυξης της υπ’αριθμ.24/2011 μελέτης.

 

Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα