Άρθρα

Διακοπή μαθημάτων

Αύριο Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στο Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Σημάντρων ώστε να μην υπάρξουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των παιδιών..

Διακοπή μαθημάτων

Αύριο Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στο Νηπιαγωγείο Λακκώματος, στο 4ο Νηπιαγωγείο Καλλικρατείας και στο Γυμνάσιο - Λύκειο Σημάντρων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αύριο, Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019, θα είναι ανοιχτές όλες οι σχολικές μονάδες Α/θμιαςκαι Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν.Προποντίδας καθώς και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου μας.

Πρόσκληση ΟΕ 09-01-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 09/01/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι για την υπόθεση του θέματος της ημερήσιας διάταξης παραπέμφθηκαν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής να δικαστούν αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και εκδικάζεται κατά την δικάσιμο της 11/01/2019.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Δυνατότητα συμβιβασμού σε αγωγή αποζημίωσης κατά του Δήμου για τραυματισμό ανήλικου από ηλεκτροπληξία.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Με την από 30.11.2018 Διακήρυξή μας, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και ανακοινώθηκε σε δημόσια μέρη του Δήμου καθώς και ευρύτερα, γνωστοποιήθηκε ότι εκμισθώνονται  τα εκεί περιγραφόμενα ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτου (ιδιώτη) ιδιοκτήτη, η διαχείριση των οποίων ανατέθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου  με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τους εκεί αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 14:00. Λόγω του γεγονότος ότι δεν  παρελήφθησαν  τα κλειδιά των διαμερισμάτων, δεν ήταν δυνατή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η επίσκεψη και επίδειξη των διαμερισμάτων στους υποψήφιους μισθωτές. Λόγω δε εορταστικής  άδειας της αρμόδιας υπαλλήλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης-παράλληλης δικαστικής συμπαραστάτριας δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει αντικειμενικά ο χρόνος για την επίδειξη των διαμερισμάτων στους υποψηφίους μισθωτές. Για το λόγο αυτό με την παρούσα ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ κάνουμε ευρύτερα γνωστό ότι  ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 25Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 μμ. Για την επίσκεψη των ενδιαφερομένων στα διαμερίσματα οι υποψήφιοι μισθωτές θα συνεννοούνται με την κα Γεωργία Χρυσάκη, Κοινωνική Λειτουργό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου «Βοήθεια στο σπίτι»  και παράλληλο συμπαραστάτη ή οποιονδήποτε αναπληρωτή αυτής στα τηλέφωνα της υπηρεσίας του Δήμου 23730/22589.  Επειδή κάποιες προσφορές έχουν ήδη κατατεθεί χωρίς να προηγηθεί επίσκεψη στα μίσθια ορίζεται ότι: α. οι παραπάνω προσφορές παραμένουν έγκυρες, φυλάσσονται άθικτες και απόρρητες με ευθύνη της υπηρεσίας  και θα ανοιχθούν μαζί με όσες άλλες κατατεθούν μέχρι το πέρας της παράτασης της προθεσμίας (25.1.2019) μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία β. ότι μπορούν να κατατεθούν από τα ίδια πρόσωπα νέες αυξημένες  προσφορές, αν τα ίδια κρίνουν ότι πρέπει να τροποποιήσουν τις προηγούμενες, αφού επισκεφτούν τα ακίνητα. Μείωση των ήδη κατατεθεισών προσφορών δεν επιτρέπεται. γ. σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 3.2. της αρχικής διακήρυξης υπάρχουν ίσες πρώτες προσφορές, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η χρονική προτεραιότητα της προσφοράς για να γίνει η τελική κατακύρωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι της αρχικής διακήρυξης. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στους ίδιους τόπους, με τα ίδια μέσα όπως  η αρχική διακήρυξη, ώστε να λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα. 

 

Πρόσκληση ΟΕ 24-12-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 24/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα