Άρθρα

Πρόσκληση Ο.Ε. 14-06-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 14/6/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση παιχνιδιών.

    4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών Λούνα παρκ.

    5. Άσκηση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της υπ’ αριθμ.288/24317/2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ.63576/24-12-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

    6. Άσκηση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της υπ’ αριθμ.289/24333/2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ.79520/24-12-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

    7. Καθορισμός κωδικών εξόδων για τα εντάλματα προπληρωμής τελών  κυκλοφορίας, ελέγχου ΚΤΕΟ κ.τ.λ. των οχημάτων του Δήμου.

    8. Εξέταση αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών (άνω 50.000 ευρώ) σύμφωνα με το Ν.4611/2019.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση Ο.Ε. 10-06-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 10/6/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΔΣ 22-05-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 22/5/2019 και ώρα 2:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέας Προποντίδας, έτους 2019

Περισσότερα...

Πρόσκληση Ο.Ε. 22-05-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 22/5/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    2. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση παιχνιδιών.

    3. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών λούνα παρκ.

    4. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας για την εγκατάσταση παιχνιδιών με κερματοδέκτη.

    5. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    6. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    7. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή – αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας – Υδραυλική μελέτη (αρ. μελ.: 58/2017)»

    8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της Υδραυλικής μελέτης για την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων Ν. Μουδανιών (Αρ. Μελ. 44/2017)»

    9. Παραλαβή της μελέτης: “Μελέτη συμπλήρωσης ομβρίων υδάτων Νέων Μουδανιών (αρ. μελ. 66/2018)”

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Eμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση 15-05-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 14:00 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1. Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου .

 

Ο υπογράφων, λόγω κολλήματος του Αντιπροέδρου,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 69

Τσομπανάκης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση ΔΣ 15-05-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 15/5/2019 και ώρα 14:15 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέας Προποντίδας, έτους 2019

Περισσότερα...

Πρόσκληση Ο.Ε. 14-05-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 14/5/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αρ. 142/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν. Μουδανιών  και κατά του Αλεξίδη Απόλλωνα του Ιακώβου κλπ.

    2. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του κ.  Στέφανου Ματθαίου  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

    3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης-ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Μουδανιών (Αρ. Μελ. 44/2014)».

    4. Ηλεκτροδότηση με τριφασική παροχή Νο1 για τον οδοφωτισμό της Δημοτικής Οδού στην Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας με αριθμ. παροχής 25114763.

    5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο 1194 τεμάχιο στην Τ.Κ. Φλογητών.

    6. Αποδοχή της υπ’ αριθμ.8558/2019 αγωγής της Δασκαλοπούλου Μαρίας κλπ 48 εργαζομένων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα