Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΕΠΖ 23-07-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23/7/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΟΕ 24-07-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 24/7/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.

Περισσότερα...

Συνεδρίαση ΔΣ 19-07-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Πέμπτη 19/7/2018 και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι λόγω της έναρξης του Φεστιβάλ της Θάλασσας στις 21/7 και του πλήθους των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, θα πρέπει να εγκριθεί η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α., η οποία ψηφίστηκε σήμερα 19/7 από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α. Δήμου Ν. Προποντίδας, σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2018.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Πελαγία Ιορδανίδου

Ευχαριστήρια επιστολή πολίτη προς το Κέντρο Υγείας Ν.Καλλικράτειας

Σας κοινοποιούμε την ακόλουθη επιστολή πολίτη, κατόπιν αιτήματος του για δημοσιοποίηση:

Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια την απόλυτη ικανοποίησή μου και ταυτόχρονα τις θερμές ευχαριστίες μου, για την άμεση και ποιοτική φροντίδα που δέχτηκα από τις υπηρεσίες του Κέντρο Υγείας Ν.Καλλικράτειας.

Ευχαριστώ θερμά όλο το προσωπικό και εύχομαι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να τους αναγνωρίσει την ευγένεια και την εργατικότητά τους.

 

Με εκτίμηση 

Μήτρας Απόστολος 

Κάτοικος Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση ΟΕ 20-07-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 20/7/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-2020 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

2. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ενιαίου διεθνή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-2020 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

3. Άσκηση της προσφυγής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.8757/22-6-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν.3852/2010.

   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Συνεδρίαση ΔΣ 18-07-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 18/7/2018 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΟΕ 17-07-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 17/7/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΟΕ 10-07-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 10/7/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου  «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού πόσιμου νερού Ποτίδαιας» (αρ.μελ.5/2018).

2. Αναλήψεις υποχρεώσεων.

3. Ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» (αρ.μελ.18/2017).

4. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενη κολόνα στην Τ.Κ. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

5. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενη κολόνα στην Τ.Κ. Ν. Γωνιάς του Δήμου Ν. Προποντίδας.

6. Μετατόπιση κολόνας στην οδό 12 (περιοχή Ελαιώνων) στην Δ.Κ. Ν. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

7. Σύνταξη σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2018.

8. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που έκαναν δεκτές τις αιτήσεις θεραπείας της αναδόχου Κ/ξίας “ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ-ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ” αναφορικά με το έργο: «Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Συλλογής Μεταφοράς Λυμάτων Τ.Δ. Φλογητών» (Αρ. μελ:335/02).

 

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα