Ανακοινώσεις

Πρόσκληση OE 22-05-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 22/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΔΣ 16-05-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 16/5/2018 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης  υπεραγοράς τροφίμων στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με συνολική κάλυψη 1.952,28 τ.μ, και δόμηση 1.845,03  τ.μ. σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή – αιτιολογική έκθεση που μας κατατέθηκε και  βρίσκεται στα υπ' αριθμ.  1267 – 1268 αγροτεμάχια Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας.

2. Διόρθωση 2ης και 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2018.

Περισσότερα...

Πρόσκληση OE 14-05-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 14/5/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Περισσότερα...

Πρόσκληση OE 10-05-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 10/5/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η σύμβαση για την εκτέλεση της παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», θα πρέπει να έχει ως εναρκτήρια ημερομηνία την 01-06-2018 και απαιτείται η υλοποίηση και άλλων επιμέρους σταδίων του διαγωνισμού μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών για διενέργειας διαγωνισμού α) Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και β) Αποσφράγισης φακέλων οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση OE 07-05-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 7/5/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου 4η αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2018.

2. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση του Άγγελου Κουτσούρα σύμφωνα με την παρ.2 του Ν.3852/2010.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση ΔΣ 07-05-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Δευτέρα 7/5/2018 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2018

2. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021 του Δήμου Ν. Προποντίδας.

3. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Νέας Προποντίδας

Περισσότερα...

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα