Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. 18/03/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18/3/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

    1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ» με την επωνυμία FORUM του Κωνσταντάρα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Πορταριά του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ», του Κασίδη Αναστάσιου του Πολυχρόνη, που βρίσκεται στη Ν. Ποτίδαια του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΟΥΖΕΡΙ – ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ – ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ», της ΜΑ-ΓΙΩ Ο.Ε., που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ν. Φλογητών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    4. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ, του Ιωαννίδη Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην παραλία Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ του Τουμπάκη Χρήστου, που βρίσκεται στα Ν. Πλάγια του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    6. Μετατόπιση περιπτέρου στην Παραλία Διονυσίου του Δήμου Ν. Προποντίδας, που κατέχει σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2540/26-10-2018 άδεια εκμετάλλευσης η Ντέντα Ευγενία.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση Ο.Ε.13-03-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει σήμερα 13/3/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:45, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι η άσκηση του ένδικου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό  των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει, πρέπει να γίνει μέχρι τις 24/3/2019.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. «Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό  των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση Ο.Ε.12-03-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 12/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «Οδοποιία αγροτικής οδού από Πορταριά προς Όλυνθο έως τα όρια του Δήμου Νέας Προποντίδας» (αρ. μελ. 60/2018).

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΔΣ 13-03-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 13/3/2019 ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νέας Προποντίδας του έτους 2019

    2. 3η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου, έτους 2019.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Ο.Ε. 08-03-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 08/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για την Απώλεια του Πρώην Δημάρχου Δαμιανού Ιορδανίδη

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Προποντίδας προκειμένου να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Δαμιανό Ιορδανίδη ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια, με ήθος και πίστη στις αξίες της δημοκρατίας και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Να εκδοθεί  ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δήμαρχου κ. Ιορδανίδη Δαμιανού

Να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη, του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την απώλεια του αείμνηστου, εκλεκτού συμπολίτη και πρώην Δημάρχου Νέας Προποντίδας Δαμιανού Ιορδανίδου ο οποίος, υπηρέτησε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης με ευαισθησία, ευσυνειδησία, εντιμότητα 

Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του

Να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα και εν γένει Δημοτικά Κτίρια επί τρείς ημέρες και ταυτόχρονα από 

Να ακυρωθούν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις που συμμετάσχει ο Δήμος στα πλαίσια των Δημοτικών Ενοτήτων και των δραστηριοτήτων συνεργαζόμενων Φορέων    

Να συνοδεύσει η φιλαρμονική του Δήμου τη σορό του εκλιπόντος

Να κατατεθεί στη σορό του εκλιπόντος στεφάνι εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος που θα γίνει στις 12:00 π.μ. το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ν. Μουδανιών

Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος προς τιμή του πρώην Δημάρχου από το Δήμαρχο Νέας Προποντίδας κ. Καρρά Εμμανουήλ 

Να δοθεί σε δρόμο της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών Δήμου Νέας Προποντίδας το όνομα «ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ»

Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Η ταφή να γίνει με δημοσία δαπάνη

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΤΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

iordniidis_2 iordniidis_1

Πρόσκληση Ο.Ε. 22-02-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 22/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα