Ανακοινώσεις

Πρόσκληση OE 26-03-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 26/3/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2018 της έδρας του Δήμου (Ν. Μουδανιά)

  • Γενικός σημαιοστολισμός από την ανατολή της 24ης μέχρι τη δύση της 25ης   Μαρτίου, φωταγώγηση δημοσίων καταστημάτων, Τραπεζών και Οργανισμών.                      
  • Την 23η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45 π.μ. θα γίνει κατάθεση στεφανιών και προαιρετική απαγγελία ποιημάτων από έναν μαθητή κάθε σχολείου, από τους: Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, Παιδικό Σταθμό Ν. Μουδανιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Προποντίδας, τα Νηπιαγωγεία Ν. Μουδανιών, τα Δημοτικά Σχολεία Ν. Μουδανιών, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν. Ποτίδαιας, τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Μουδανιών, το ΕΚ Ν. Μουδανιών, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών, τo ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών, το ΙΕΚ Ν. Μουδανιών  στο Ηρώο, με ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου.
  • Την 25η Μαρτίου και ώρα 8:30 θα γίνει έπαρση της σημαίας στο χώρο του Ηρώου.

Περισσότερα...

Πρόσκληση OE 19-03-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 19/3/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.55/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και κατά της Αγγελικής Κατσόγλου.

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Μουδανιών» (αρ.μελ.44/2014).

3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: «Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος «Σελεμενάκη Δ.» για τη δημιουργία Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Ν. Προποντίδας» (αρ.μελ.22/2017).

4. Αίτηση μετατόπισης κολόνας στην 5η οδό (Μανώλη Ανδρόνικου) περιοχή Αλμύρα.

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση εργαλείων και μηχανημάτων στην Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.

6. Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ (ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60lt»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση ΔΣ 14-03-2018

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 14/3/2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νέας, έτους 2018

2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου, έτους 2018

3. Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων από αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

4. Μεταφορά χώρου στάθμευσης των ΤΑΧΙ στα Ν. Μουδανιά

5. Παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης - ΦΑΥ - ΣΑΥ (εγγράφων της σύμβασης) έργων.

6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργων για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργων 

8. Παραλαβή τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου.

9. Έγκριση Α.Π.Ε.

10. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου: «Εσωτερική οδοποποιία τμημάτων οδών στον οικισμό Ν. Μουδανιών» (αρ. μελ. 70/2015)

11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο έργο αδελφοποίησης με τίτλο «Η ισότητα των φύλων φτιάχνει μια καλύτερη Ευρώπη» “Gender Equality makes a better Europe” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROPE FOR CITIZENS (Δράση 1)

13. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.

14. Καθορισμός τοπικής αργίας στη Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας για την 26η Ιουλίου, ημέρα εορτής της Οσιομάρτυρος Αγίας Παρασκευής

15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών

16. Έγκριση προμήθειας φορητού ραντάρ για το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

17. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Μάμα.

18. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός γραφείου στο ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας για τη στέγαση του Σωματείου Επαγγελματιών Τρίγλιας.

19. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

20. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

21. Χορήγηση ή μη άδειας για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης

22. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.

23. Εγγραφή εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

24. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

25. Εξέταση αίτησης για διαγραφή προστίμου μετά από απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

26. Διαγραφές ή μη τελών Δ.Ε. Μουδανιών

27. Διαγραφές ή μη ποσών από κλήσεις ΚΟΚ, λόγω διπλής πληρωμής.

28. Διαγραφή ή μη τελών από ΤΚΦ και ΤΑΠ

29. Διαγραφή ή μη τελών Δ.Τ., Τ.Κ.Φ. και Τ.Α.Π.

30. Διαγραφές ή μη τελών κοιμητηρίων

31. Διαγραφές ή μη τέλους 0,5%, έτους 2015

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

 

          Πελαγία Ιορδανίδου

Πρόσκληση ΟΕ 14-03-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 14/3/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Άσκηση της προσφυγής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.1013/09-02-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

2. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

3. Αναλήψεις υποχρεώσεων.

4. Ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία τμημάτων οδών στον οικισμό Ν. Μουδανιών» (αρ.μελ.70/2015).

5. Ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης – άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών» (αρ.μελ.9/2017).

6. Σύνταξη σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2018.

7. Παραλαβή μελέτης και καθορισμός του τρόπου διενέργειας  του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

8. Παραλαβή μελέτης και καθορισμός του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση ΟΕ 08-03-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 08/3/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ακύρωση της 462/2017 (ΑΔΑ: Ω3Υ0ΩΚΤ-ΒΔΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση της δαπάνης, διάθεση νέας πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του νέου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

2.Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» (αρ.μελ.25/2017).

3.Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ.μελ.28/2016).

4.Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (αρ.μελ.15/2017).

5.Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας μέσω τους ΕΣΗΔΗΣ  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» (αρ.μελ.8/2017).

6.Αναλήψεις υποχρεώσεων.

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Eμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση ΟΕ 26-02-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 26/02/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.134/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και κατά του Δημητρίου Παπαδόπουλου.

2.Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ.μελ.24/2017).

3.Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (αρ.μελ.23/2017).

4.Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» (αρ.μελ.26/2017).

5.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» (αρ.μελ.19/2017).

6.Αναλήψεις υποχρεώσεων.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Πρόσκληση ΕΠΖ 26-02-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Προποντίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26/02/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προσωρινή αφαίρεση ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ της υπ’ αριθμ.1339/18674/18-06-2014 άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ (ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)» επ’ ονόματι της Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΜΗΛΙΝΗΣ Ο.Ε που βρίσκεται στην παραλία Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας.

2. Προσωρινή αφαίρεση ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ της υπ’ αριθμ.1780/27664/25-8-2016 άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ «MAGIC» (ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)» επ’ ονόματι του ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Ι. Αυγερίδη 33 στη Ν. Καλλικράτεια του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Περισσότερα...

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Καρναβάλι Σημάντρων 2018

Φεστιβάλ Θάλασσας 2017

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα